KVT-Fastening Česká republika
joined to last

Proven Productivity – víc než pouhý příslib

Je jen málo výrobků, které se dají vyrábět bez použití spojovacích prvků. S přibývající složitostí výrobků jejich význam možná dokonce ještě roste. V tomto fascinujícím světě jsme doma. Nabízíme spojovací a upevňovací prvky, bez nichž se výroba výrobků špičkové kvality už neobejde. S naším know-how a zvláštní pozorností, kterou věnujeme detailům, navíc dokážeme zajistit, že se vaše výrobky dostanou z počítačů projektantů na trh a že se budou na trhu dlouhodobě úspěšně držet.

Společnost KVT-Fastening důkladně analyzuje celý řetězec tvorby hodnot v průmyslové výrobě a hledá cesty a možnosti, jak optimalizovat náklady, zkracovat výrobní cykly a neustále překonávat požadavky na kvalitu používaných výrobků. Tomuto ucelenému vnitřnímu postoji, který se nám osvědčil už u mnoha našich zákazníků, říkáme „Proven Productivity“.

Geschaeftsmodell EN lowres-web rgb

Svá řešení a služby zaměřujeme na objevování skrytých potenciálů spojovacích prvků a cest, jak vám pomoci zvýšit produktivitu.

 • odborným poradenstvím, aby výběr toho správného spojovacího prvku a jeho použití ve výrobě odpovídaly přesně vašim konkrétním požadavkům,
 • uplatňováním technických zkušeností a aktivním podporováním designu výrobku už ve fázi návrhu,
 • zaváděním štíhlých procesů při řízení C-dílů.


„Proven Productivity“ k upevnění vaší konkurenceschopnosti

„Proven Productivity“ pro nás znamená vyvíjet řešení, která jsou lepší, rychlejší, efektivnější a levnější. To je náš příspěvek k dlouhodobému a měřitelnému posilování konkurenceschopnosti našich zákazníků. Je to také filozofie, která nás každý den motivuje k tomu, abychom byli vždy o krok napřed a společně se zákazníky usilovali o plnění nových cílů.

Pro naše zákazníky má souhra produktových řešení, aplikačního inženýrství a logistiky vycházející z potřeb zákazníků šest základních výhod:

 1. Nejkratší možná doba realizace od nápadu do uvedení na trh 
  Vaše výrobky se dostanou na trh rychleji – to je v dnešním zrychleném globálním světě jedna z nejdůležitějších konkurenčních výhod.
 2. Štíhlejší procesy
  Díky úsporám času, peněz a zdrojů můžete lépe kalkulovat celkové náklady a dosahovat tak především vyšší marže.
 3. Kratší výrobní cykly
  Zrychlení v této oblasti je zaměřeno na jeden z hlavních aspektů nákladů. Přináší vyšší efektivitu i účinnost výroby.
 4. Nejlepší možná kvalita 
  Získáte absolutní spolehlivost, pokud jde o bezpečnost výrobků, procesů a výroby. Výsledkem bude omezené plýtvání a menší počet reklamací.
 5. Inovativní technologie
  Jedině pokud budete otevřeně přijímat nové věci, budete se moci úspěšně vydat po cestě, kterou (zatím) neobjevili vaši konkurenti.
 6. Spolehlivost
  Na nás a na své partnery a kontaktní osoby ve společnosti KVT-Fastening se budete moci kdykoli spolehnout i po desetiletích spolupráce.

Staňte se našimi partnery, abychom vám mohli pomoci odhalit skryté potenciály v celém řetězci tvorby hodnot v průmyslové výrobě a objevovat nové potenciály.

Těšíme se na váš kontakt.

 
 
 
Youtube Xing Linkedin Facebook Twitter Google+ RSS