KVT-Fastening Česká republika
joined to last

 
Inhaltsverzeichnis:
0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Ž
 
Anodická oxidace (eloxování)
Tato metoda je vhodná zejména pro hliník a dá se používat téměř se všemi barevnými odstíny, což umožňuje dekorativní použití hliníkových prvků. Pro venkovní použití poskytuje anodická oxidace dobrou ochranu vůči korozi.
 
Dacrometizace - Durocoat
Dacromet / Durocoat je nanášení anorganické povrchové vrstvy na bázi chromem pasivovaných zinkových lamel. Povrchová vrstva se pak vypaluje v tunelové peci. Tím lze docílit velmi dobré ochrany proti korozi. Tato metoda je velmi vhodná pro spojovací prvky.
 
Elastomery
Zkratka
Polymerní materiály
Běžné obchodní názvy
CR
Polychloropreny
Neopren®
EPDM
Etylenpropylenový kaučuk
Buna ap®
Dutral Ter®
Epcar®
 
 
Expandéry KOENIG-EXPANDER® řady HK
Součástí řady HK jsou těsnicí zátky do provozního tlaku až 350 bar. Koncepce těsnicích zátek řady HK je rovněž založena na principu tahu a rozpínání. Radiálně roztažná ocelová objímka se pomocí rozpěrky roztáhne a pevně se spojí s nerovnostmi na povrchu stěny vyvrtaného otvoru. Expandéry KOENIG-EXPANDER® řady HK jsou vhodné k použití především do tvrdých materiálů. K dosažení vysokých provozních tlaků je nutný vrtaný otvor s drsností RZ = 10 – 30 µm.
 
Využití těchto spojovacích prvků je díky velkému výběru průměrů od 3 do 10 mm včetně varianty s prodlouženým kolíkem pro hlubší montáž opravdu široké. Běžná tolerance při zpracování je u série HK -(0/(+0,1)) mm.
 
Těsnicí zátky je možné montovat přímo do vrtaných otvorů v hydraulických rozvodech, v nichž pak fungují jako čistě mechanické těsnění. Je zaručena rychlá montáž pomocí vhodných nástrojů na zpracování.
 
 
Expandéry KOENIG-EXPANDER® řady LK

Řada expandérů KOENIG-EXPANDER® odolá provozním tlakům až do 60 bar a hodí se především do míst s krátkou montážní délkou. Tolerance při zpracování těchto expandérů je velkorysá - činí - (0/(+ 0,12)) mm.  Řada LK se používá k instalaci do systémových vrtaných otvorů, kde funguje jako čistě mechanické utěsnění. Je zaručena rychlá montáž pomocí vhodných nástrojů na zpracování. Široký sortiment expandérů řady LK zahrnuje průměry od 4 do 19 mm.

 
 
Expandéry KOENIG-EXPANDER® řady LP

Princip lisovaného uložení a ukotvení, na němž je založena řada expandérů LP, využívá kónickou zatlačovací objímku ve tvaru kalíšku s tvrzeným povrchem, která je ale přesto ještě dostatečně pružná. Pružná objímka se při zatlačování přizpůsobí konfiguraci vrtaného otvoru a vnější vroubkovaný okraj ve tvaru labyrintu se pevně zachytí do stěny nebo do výstupků ve stěně vrtaného otvoru. Zatlačovací objímka ve tvaru samosvorného kuželu se radiálně roztáhne a ukotví do částečně plastického materiálu. Při používání v tvrdých materiálech musí vrtaný otvor vykazovat drsnost R Z = 10 až 30 μm.

Těsnicí zátky řady LP odolávají provozním tlakům až do 60 bar a hodí se především do míst s krátkou montážní délkou. Utěsnění je mechanické pomocí labyrintového těsnění na principu lisovaného uložení. Montáž expandérů řady LP je rychlá.
 
 
Expandéry KOENIG-EXPANDER® řady MB/CV
Součástí řady MB/CV expandérů KOENIG-EXPANDER® jsou těsnicí zátky do provozního tlaku až 450 bar. Jsou konstruovány podle principu rozpínání tlakem. Tvoří je kulička jako rozpínací prvek a roztahovací objímka ve tvaru kalíšku. Zalisováním kuličky dojde k expanzi objímky, která se díky vnějšímu vroubkovanému okraji pevně zachytí do spojovaného materiálu. Expanze je ukončena, jakmile se vrchol kuličky dostane pod povrch objímky. Lemování kolem vstupního otvoru se mírně stáhne a automaticky zajistí rozpěrný prvek proti vypadnutí. Při používání v tvrdých materiálech musí vrtaný otvor vykazovat drsnost Rz = 10 až 30 µm.
 
Série MB/CV obsahuje velký výběr průměrů od 3 do 22 mm, a to i v palcovém provedení. Dodáváme také expandéry odolné vůči korozi a hliníkové expandéry. Normální tolerance při zpracování těchto expandérů je - (0/(+ 0,1)) mm.
 
Řada MB/CV se vyznačuje rychlou a jednoduchou montáží a díky systému ukotvení umožňuje čistě mechanické utěsnění.
 
 
Expandéry KOENIG-EXPANDER® řady SK
Princip tahu a rozpínání, použitý u řady SK, spočívá v tom, že je rozpěrka uložena do ocelové objímky, která se roztahuje radiálně. Jakmile začne na rozpínací trn působit axiální síla a současně reakční síla ze speciálního nástroje, objímka se radiálně roztáhne a vnější vroubkovaný okraj objímky se pevně uchytí do stěny vrtaného otvoru. Jakmile je dosažena předem nastavená síla, rozpěrka se automaticky odlomí v požadovaném místě odlomení. Při používání v tvrdých materiálech musí vrtaný otvor vykazovat drsnost Rz = 10 až 30 µm.
 
Tato těsnicí zátka je vhodná do provozních tlaků až 500 bar a používá se především tam, kde je k dispozici pouze krátká montážní délka. Vyznačuje se velkou tolerancí při zpracování, která je -(0/(+0,12)) mm.
 
Těsnicí zátky řady SK je možné montovat přímo do vrtaných otvorů v hydraulických rozvodech, v nichž pak díky zvolenému systému ukotvení fungují jako čistě mechanické těsnění díky. Je zaručena rychlá montáž pomocí vhodných nástrojů na zpracování. 
 
Fosfátování
Při postřiku nebo máčení se z vodného roztoku fosforečnanu manganatého nebo zinečnatého přenáší na obrobek fosforečnany. Tato metoda nabízí sice pouze mírnou ochranu vůči korozi, avšak vytváří dobrý podklad pro nanášení laků, olejů a dalších materiálů.
 
Kadmiování - pasivace
Tato metoda povrchové ochrany nabízí v mořském klimatu lepší ochranu než pozinkování. V mnoha zemích je ale už zakázaná, protože zatěžuje životní prostředí.
 
 
Koroze při kontaktu se spojovacím prvkem
Tzv. kontaktní koroze vzniká při kontaktu dvou různých kovů v elektricky vodivé kapalině (např. v 5% vodném roztoku chloridu sodného). Elektrochemicky méně ušlechtilý kov nebo jeho ochranná povrchová vrstva působí jako obětovaná anoda, která postupně zaniká ve prospěch ušlechtilejšího kovu.

 

Materiál
Obrobek
Nerezová ocel
Měď
Ocel holá
Ocel pozinkovaná
Slitiny hliníku
 
 
Spojovací prvek
Monelův kov pozinkovaný
1
1
1
1
1
Nerezová ocel
neutrální
1
1
1
1
Měď, mosaz
2/3
neutrální
1
1
1
Ocel holá
3
3
neutrální
1
2
Ocel pozinkovaná
3
3
2
neutrální
2
Slitiny hliníku
3
4
3
2
neutrální

 

Vysvětlivky:
1             Obrobek korozi spojovacího prvku neurychluje. (dobrá)
2             Obrobek může urychlovat korozi spojovacího prvku. (střední)
3             Obrobek může výrazně urychlovat korozi spojovacího prvku. (špatná)

4             Tuto kombinaci nedoporučujeme. (velmi špatná)

 
Doporučení, jak bránit kontaktní korozi:
 • Používejte pouze kombinace s žádným (neutrální) nebo malým rozdílem v potenciálech (1).
 • Vytvářejte konstrukce s minimálním rizikem koroze: voda musí mít možnost odtékat, vlhkost musí mít možnost vyschnout prouděním vzduchu.
 
Laky a barvy

Natíráním, nástřikem nebo ponořováním se nanáší jedna nebo několik vrstev základní nebo krycí barvy. Tím je zaručena dobrá ochrana vůči korozi při vnitřním i venkovním použití.

 
 
Lisovací spojovací prvky
Lisovací spojovací prvky se výborně hodí k bezpečnému a trvalému spojování velmi tenkých a lehkých obrobků. Vkládají se do montážního otvoru v obrobku, kde vytlačí materiál v prostoru vyvrtaného otvoru do zadní drážky v kolíku spojovacího prvku. Nedojde přitom k poškození ani se na zadní straně spojovaného dílu nevytvoří boule.

Vlastnosti/výhody:
 • Spoje je možné namáhat extrémní silou i v tenkém plechu od tloušťky 0,5 mm
 • Vyseknutý otvor není třeba nijak dodatečně upravovat
 • Není nutné dodatečně prořezávat závit
 • Ideální i pro plechy s povrchovou úpravou
 • Vysoká přesnost osazení prvku
 
Matice v kleci
Matice v kleci jsou vhodné jako lehké spoje, kterými se dají vytvářet šroubované spoje v krycích lištách a deskách, rámech a vestavných dílech. Matice v kleci je dvoudílný spojovací prvek, který tvoří klec, v níž je uložena plovoucí matice.

Vlastnosti/výhody:
 • Kompenzace tolerance ve všech směrech
 • Jednoduchá montáž
 
 
Mechanika
Mechanické namáhání:  
 • Mez průtažnosti R p0,2
  Mez průtažnosti dosažená při zkoušce tahem popisuje spojitý přechod z elastického do plastického stavu při deformaci nepřekračující 0,2 %.

 • Mez kluzu R eL
  Mez kluzu dosažená při zkoušce tahem popisuje nespojitý přechod z elastického do plastického stavu při deformaci nepřekračující 0,2 %.

 • Pevnost v tahu R m
  Tato veličina vyjadřuje nejvyšší namáhání v tahu, při němž se zkušební vzorek zlomí.
 
 
MONEL 400
MONEL 400 je slitina niklu a mědi, která vykazuje velmi dobrou obecnou odolnost vůči korozi způsobované všemi druhy vody, částečnou odolnost proti mořské vodě a odolnost vůči korozi vlivem napětí.

 

Č. materiálu DIN
Chemické složení v %
Ni 1)
Cu
Fe
Mn
C
Si
S
Al
2.4360
63 – 70
Zbytek
2,5
2,0
0,16
0,5
0,02
0,5
 
Nýtovací matice
Nýtovací matice umožňují vytvářet zatížitelný závit v tenkých nebo silných plechách a dutých profilech. Nýtovací matice FILKO mají vedle funkce závitu také funkci druhého spojovacího prvku, nýtovaného spoje.

Vlastnosti/výhody:
 • Vznikne zatížitelný vnitřní závit
 • Trvalé spojení plechů
 • Možnost montáže z jedné strany (naslepo)
 • Možnost spojování plechů s povrchovou úpravou
 
 
Nýtovací systémy
Nýtovací systémy spojují plechy a další materiály rychle a efektivně. Dodáváme velký výběr typů nýtů a nýtovacích nástrojů špičkové kvality.

Vlastnosti/výhody:
 • rychlé a jednoduché zpracování
 • velký výběr typů
 • ruční i automatizované zpracování
 • efektivní a účinné
 
Pevnostní nýty
Pevnostní nýty se používají tam, kde spojované části běžně čelí otřesům a extrémnímu namáhání. Jejich instalace je rychlá a jednoduchá a jsou zárukou spolehlivého a trvalého spojení.

Vlastnosti/výhody:
 • vysokopevnostní spojení
 
 
Pochromování

Tuto technologii je možné používat jako doplněk k poniklování. Má rovněž dekorativní charakter a vykazuje zvýšenou odolnost vůči korozi.

 
 
Pocínování

Pocínování se používá ke zlepšení pájitelnosti (měkká pájka) a nabízí ochranu proti korozi při vnitřním použití.

 
 
Polymerní materiály

Skupinu polymerů (plastů, makromolekulárních látek) tvoří termoplasty, elastomery a reaktoplasty.

 
 
Poniklování

Poniklování se používá u interiérových prvků jako dekorace.

 
 
Povrchová ochrana
Galvanické metody:
 

Ke galvanickým metodám vytváření povrchové ochranné vrstvy patří tyto metody:

 • Kadmiování - pasivace
  Tato metoda nabízí v mořském klimatu lepší ochranu než pozinkování. V mnoha zemích je ale už zakázaná, protože zatěžuje životní prostředí.
 • Pozinkování - chromátování (pasivace)
  Tato metoda popisuje pozinkování a modré chromátování. Vyhovuje směrnici RoHS.
 • Pozinkování - chromátování (DISP) (pasivace)
  Tato metoda popisuje pozinkování a tlustovrstvou pasivaci a poskytuje podobnou ochranu proti korozi jako žluté chromátování. (Cr3)
 • Poniklování
  Poniklování se používá u interiérových prvků jako dekorace.
 • Pochromování
  Tuto technologii je možné používat jako doplněk k poniklování. Má rovněž dekorativní charakter a vykazuje zvýšenou odolnost vůči korozi.
 • Pocínování
  Pocínování se používá ke zlepšení pájitelnosti (měkká pájka) a nabízí ochranu proti korozi při vnitřním použití.
 • Anodická oxidace (eloxování)
  Tato metoda je vhodná zejména pro hliník a dá se používat téměř se všemi barevnými odstíny, což umožňuje dekorativní použití hliníkových prvků. Pro venkovní použití poskytuje anodická oxidace dobrou ochranu vůči korozi.

Další metody:
 • Žárové pozinkování
  Při žárovém pozinkování se konstrukční díl ponořuje do horké zinkové lázně o teplotě přibl. 450 °C. Poté vykazuje velmi dobrou ochranu proti korozi. Minimální tloušťka vrstvy je 40 μm.
 • Fosfátování
  Při postřiku nebo máčení se z vodného roztoku fosforečnanu manganatého nebo zinečnatého přenáší na obrobek fosforečnany. Tato metoda nabízí sice pouze mírnou ochranu vůči korozi, avšak vytváří dobrý podklad pro nanášení laků, olejů a dalších materiálů.
 • Dacrometizace - Durocoat
  Dacromet / Durocoat je nanášení anorganické povrchové vrstvy na bázi chromem pasivovaných zinkových lamel. Povrchová vrstva se pak vypaluje v tunelové peci. Tím lze docílit velmi dobré ochrany proti korozi. Tato metoda je velmi vhodná pro spojovací prvky.
 • Laky a barvy
  Natíráním, nástřikem nebo ponořováním se nanáší jedna nebo několik vrstev základní nebo krycí barvy. Tím je zaručena dobrá ochrana vůči korozi při vnitřním i venkovním použití.
 
 
Pozinkování - chromátování (DISP) (pasivace)
Tato metoda popisuje pozinkování a tlustovrstvou pasivaci a poskytuje podobnou ochranu proti korozi jako žluté chromátování. (Cr3)
 
 
Pozinkování - chromátování (pasivace)

Tato metoda popisuje pozinkování a modré chromátování. Vyhovuje směrnici RoHS.

 
 
Přivařování svorníků
Přivařované svorníky WELKO® - pevně a trvale svařené k sobě. Osvědčené spojovací technika s možností dokonalé automatizace díky CNC strojům WELKO®.

Vlastnosti/výhody:
 • Kontrolovaný proces
 • Přenos velmi vysokých sil
 • Různé možnosti použití
 • Velmi krátká doba pracovního cyklu díky optimalizovaným CNC strojům
 
Reaktoplasty
Zkratka
Polymerní materiály
Běžné obchodní názvy
PF
Fenolová pryskyřice
Bakelit®
Gedetite®
Resinol®
Troliton®
EP
Epoxidová pryskyřice
Araldit® (CIBA)
Apikote® (SHELL)
Epoxin® (BASF)
Grilonit® (EMS)
Hostapox® (HOECHST)
 
 
Rychlospojky
Rychlospojky k nacvaknutí, nasazení a našroubování zahrnují různé typy výrobků jako matice v kleci, lisovací matice, pružinové svorky, kolíčky nebo svorky. Jsou to různé lisované a ohýbané prvky a prvky z plastů.

Vlastnosti/výhody:
 • snížení hmotnosti
 • kompenzace tolerance
 • snadná manipulace
 • různé materiály a různý povrch
 
Slitiny hliníku
Označení
EN 485 / 754
Označení
DIN
Č. AA
Norma
Vlastnosti
EN AW-1050 A
AI99,5
1050 A
Tato slitina se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a vysokou elektrickou vodivostí.
EN AW-5251
AIMg2
5251
Vyznačuje se vyšší pevností než slitina AI99,5 a vykazuje rovněž dobrou odolnost vůči korozi.
EN AW-5052
AIMg2,5
5052
Obě slitiny se vyznačují střední pevností při dobré odolnosti vůči korozi, a to i vůči mořské vodě.
EN AW-5754
AIMg3
5754
EN AW-5154 A
AIMg3,5
5154 A
Tato slitina hliníku má stejné vlastnosti jako slitina AIMg3, avšak vyznačuje se vyšší pevností.
EN AW-5019
AIMg5
5019 A / 5056
Slitina EN AW-5019 se vyznačuje vysokou pevností a vysokou odolností vůči korozi, a to i vůči mořské vodě. Za nepříznivých podmínek však má sklon k mezikrystalové korozi a ke korozi vlivem napětí.
EN AW-2024
AICu4Mg1
2024
Díky velmi vysoké pevnosti lze tuto slitinu používat na výrobu vysoce namáhaných konstrukčních součástí. Slitina vykazuje pouze mírnou odolnost vůči korozi.
EN AW-7075
AlZnMg5,5Cu
7075
Vyznačuje se vysokou pevností při střední odolnosti vůči korozi.
EN AW-6262
AlMg1SiPb
6262
Tato slitina se vyznačuje vysokou pevností a dobrou odolností vůči korozi.
 
 
Speciální materiály - přehledná tabulka

17-4 PH (ARMCO)

Materiál Skupina
Č. materiálu DIN
Chemické složení v %
C
Mn
Si
Cr
Ni
Nb
Cu
Martenziticky vytvrditelná
1.4542
(AISI 630)
0,06
1,0
1,0
15,0 – 17,0
3,5 – 5,0
0,15 – 0,40
2,5 – 4,0

Vlastnosti:
 • Podmíněně odolný vůči korozi
 • Podmíněně odolný vůči kyselinám
 
 
Spojovací prvky Bighead
Spojovací prvky Bighead se lisují do plastů nebo kompozitních materiálů nebo se lepí přímo na povrch spojovaných materiálů. Používají se v dopravě, stavebnictví, automobilovém průmyslu, ve výrobě lodí, v leteckém průmyslu a ve výrobě kolejových dopravních prostředků.
 
Technika lepení
 • Pevnost v tahu podle ISO 6922
  Pevnost v tahu σB je podíl největšího zatížení Fmax a lepené plochy A.
  σ B =  F max. / A

 • Pevnost ve smyku podle ISO 4587
  Pevnost ve smyku τB
  je podíl největšího zatížení Fmax a lepené plochy A.
  τB=  Fmax / A

 • Odolnost vůči odlupování
  Odolnost vůči odlupování ps je podíl střední odlupovací síly stanovené podle diagramu odlupování a šířky zkušebního vzorku b. 

 • Moment povolení podle ČSN EN ISO 10964
  Moment povolení MLB je moment měřený při prvním relativním pohybu mezi šroubem a maticí.

 • Moment dalšího pootočení podle ČSN EN ISO 10964
  Moment dalšího pootočení MLW je točivý moment měřený po povolení šroubu.
 
 
Technika lepení - pojmy
 • Adheze
  Adheze neboli přilnavost popisuje účinek přitažlivých sil mezi povrchovou vrstvou lepidla a lepeného dílu.

 • Aktivátory
  Aktivátory jsou látky, které urychlují nebo vůbec umožňují úplné vytvrzení reaktivních lepidel.

 • Aktivní materiály
  Aktivní materiály jsou materiály, které při vytvrzování anaerobních lepidel působí jako katalyzátor, například neželezné kovy, některé oceli nebo některé slitiny hliníku.

 • Doba vytvrzování
  Doba vytvrzování je časové rozmezí od spojení obrobků do splnění vytvrzovacích podmínek.

 • Doba vytvrzování
  Doba vytvrzování označuje časové rozmezí od nanesení lepidla na spojované díly do úplného vytvrzení lepidla.

 • Doba zasycháni
  Dobou zasychání se rozumí doba od nanesení lepidla, resp. aktivátoru do spojení lepených dílů.

 • Doba zpracovatelnosti
  Jako doba zpracovatelnosti je označována doba, během níž je lepidlo po smíchání všech složek (komponent) použitelné. Po překročení doby zpracovatelnosti už není možné nanést na spojované povrchy lepidlo v dostatečném množství.

 • Fixace
  Fixací se rozumí přidržování lepených dílů s vynaložením tlaku nebo bez vynaložení tlaku v požadované poloze během vytvrzování lepidla.

 • Jednosložková lepidla
  Jako jednosložková jsou označována lepidla, která ve formě, v níž se běžně prodávají, obsahují už všechny složky nezbytné k lepení.

 • Koheze
  Kohezí se rozumějí síly, které působí mezi molekulami tělesa a drží částice hmoty u sebe.

 • Lepená plocha
  Lepená plocha je plocha spojovaného dílu, na niž je nanášeno lepidlo.

 • Lepidlo
  Lepidlo je nekovová látka, která na principu adheze a koheze spojuje spojované díly.

 • Lepivá vrstva
  Jako lepivá vrstva je označována vytvrzená nebo zatím nevytvrzená vrstva lepidla mezi spojovanými díly.

 • Nanášení
  Nanášením se rozumí rozdělování lepidla po lepených plochách. Lepidlo je možné nanášet na jednu lepenou plochu (jednostranné nanášení), nebo na obě lepené plochy (oboustranné nanášení).

 • Odmaštění
  Odmaštěním se rozumí odstranění mastných a olejových vrstev z povrchu lepených dílů pomocí čisticích prostředků nebo rozpouštědel.

 • Odlupovací síly
  Odlupovací síly patří k základním formám namáhání.

 • Odolnost vůči ruční síle
  Lepený spoj je odolný vůči ruční síle, jestliže na něj jako namáhání ve smyku musí působit síla min. 0,1 N na mm2 lepené plochy, aby se spoj rozdělil. Časový údaj za označením H vyjadřuje časové rozmezí od okamžiku slepení do doby, kdy je lepený spoj odolný vůči ruční síle.

 • Pasivní materiály
  Pasivní materiály jsou materiály, které nepodporují vytvrzování anaerobně vytvrzovaných lepidel, např. nerezová ocel, různé slitiny hliníku, drahé kovy nebo nekovy.

 • Pevnost
  V technice lepení se pevností rozumí pevnost lepidla.

 • Pevnost slepení
  Jako pevnost slepení je označována síla, která musí působit na slepenou vrstvu, aby se lepený spoj působením namáhání v tahu, tlakového zatížení, namáhání loupáním nebo namáhání ve smyku (základní formy namáhání) porušil.

 • Pevnost ve smyku
  Pevnost ve smyku patří k základním formám namáhání.

 • Pevnost ve smyku
  Pevnost ve smyku patří k základním formám namáhání.

 • Pevnost v tahu
  Pevnost v tahu patří k základním formám namáhání.

 • Pevnost v tlaku
  Pevnost v tlaku patří k základním formám namáhání.

 • Proces spojování
  Proces spojování popisuje způsob spojení spojovaných dílů (poté, co je na ně naneseno lepidlo), kdy z jedné vrstvy nebo ze dvou vrstev lepidla vzniká jedna slepená vrstva.

 • Reaktivní lepidlo
  Jako reaktivní jsou označována lepidla, jejichž vytvrzování je založeno na chemické reakci. Reakcí vznikají velkomolekulové síťované plasty vyznačující se vysokou pevností. Rozlišujeme jednosložková a vícesložková lepidla.

 • Rozpouštědla
  Rozpouštědla jsou organické tekuté látky, které rozpouštějí základní materiál a rozpustné složky lepidla, avšak nemění jejich chemické složení.

 • Skladovatelnost
  Skladovatelností se rozumí doba od výroby lepidla do doby, kdy je lepidlo při dodržení určitých skladovacích podmínek (teploty, vlhkosti atd.) ještě použitelné.

 • Smykové síly
  Smykové síly patří k základním formám namáhání.

 • Spojované díly
  Spojované díly jsou pevná tělesa, která mají být nebo jsou spolu spojena.

 • Spojování
  Spojováním se rozumí spojování pevných částí do jednoho celku nebo spojování lepených dílů k sobě.

 • Tvrdicí přísady
  Tvrdicí přísady jsou látky, které vyvoláním chemické reakce způsobí vytvrzení lepidla.

 • Vícesložková lepidla
  U vícesložkových lepidel jsou složky schopné vzájemně reagovat dodávány odděleně, a aby lepidlo mohlo vytvrdnout, musejí se před nanesením lepidla nejprve smíchat. Po smíchání složek je lepidlo použitelné pouze po omezenou dobu (tzv. dobu zpracovatelnosti). U nové generace dvousložkových lepidel se obě složky (lepidlo a tvrdicí přísada) nemíchají, nýbrž nanášejí se na lepené povrchy každá zvlášť. Při spojování lepených povrchů se složky (minimálně) smíchají, a tím dojde k polymerizaci lepidla.

 • Viskozita
  Viskozita je vazkost kapalin nebo pastovitých látek v důsledku vnitřního tření. Kapaliny s nízkou viskozitou jsou řídké (tekuté), kapaliny s vysokou viskozitou husté (vazké, viskózní).

 • Vytvrzovací podmínky
  Vytvrzovací podmínky jsou veličiny, které jsou rozhodující pro vytvrzení reaktivního lepidla, například teplota, vlhkost vzduchu atd.

 • Vytvrzování
  Vytvrzování je proces, při němž se tekuté lepidlo mění na pevnou látku. Vzniká pevná vazba mezi lepidlem a lepeným povrchem (adheze) a zároveň se zvyšuje vnitřní pevnost lepidla (koheze).

 • Základní formy namáhání
  Namáhání vzniká působením sil na lepený spoj. Rozlišujeme: namáhání tahem, namáhání smykem, namáhání loupáním a tlakové zatížení. V praxi je lepený spoj často vystaven různým formám namáhání současně.
 
 
Termoplasty
Zkratka
Polymerní materiály
Běžné obchodní názvy
ABS
Akrylonitril-butadien-styren
Cycolac®
Lustran®
Novodur®
Terturan®
PA 6
Polyamid
Ultramid® B
Grilon®
Nylon®
Durethan® B
PA 66
Zytel®
Ultramid® A
Maranyl® A
PA 11
Rilsan®
PA B3K
Ultramid® B
PC
Polykarbonát
Lexan®
Makrolon®
Orgalan®
PE
Polyetylen
Alcathene® (EVA)
Ertalene®
Hostalen®
Lupolen®
Mopfen®
Verstofen®
PMMA
Polymetylmetakrylát
Diakon®
Oroglas®
Plexiglas®
POM
Polyacetal
Delrin®
Hostaform®
Vitaform®
PP
Polypropylen
Hostalen® PP
Ertalene® PP
Lacqtere® P
Mopfen®
Novolene®
Propathene®
Vestolen® P
PPO
Polyfenylenoxid
Tetraphenyl®
Lyranyl®
Noryl®
PSU
Polysulfon
Udel®
Bakelite® BP
Mindel®
PES
Polyétersulfon
Ultrason® S + E
Vitrex PES®
PTFE
Polytetrafluoretylen
Algoflon®
Fluon®
Hostaflon®
Teflon®
Tetraflon®
PUR
Polyuretan
Desmopan® (BAYER)
Elastollan® (BASF)
Adiprene®
Vulkollan®
PVC
Polyvinylchlorid
Hostalit®
Trosiplast®
Vestolit®
Vinnol®
Vinoflex®
Welvic®
Subpradur®
 
 
Trhací nýty do zásobníku
Trhací nýty do zásobníku umožňují rychlé a spolehlivé spojování kovů, plastů, kompozitních materiálů a pasivních elektronických konstrukčních prvků. Spojovací prvky jsou dodávány ze zásobníku nebo pomocí vibračního dopravníku. Na výběr je několik různých strojů na zpracování. Po osazení nýtu se do přístroje automaticky dopraví další nýt ze zásobníku a osazování může pokračovat.

Vlastnosti/výhody:
 • rychlé zpracování
 • bez trnu -> žádné rušivé zvuky
 
 
Trysky KOENIG-RESTRICTOR®

Trysky KOENIG-RESTRICTOR® jsou přesné omezovače průtoku. Závitové a expanzní omezovače průtoku se dodávají v metrickém i palcovém provedení. Používají se v rozvodech kapalin a plynů a standardně se vyrábějí z nerezové oceli. Otevření omezovače průtoku je možné předem vypočítat a dosahovat tak požadovaného průtoku. Závitové omezovače se dají snadno vyměňovat, což usnadňuje změnu průtoku. Expanzní omezovače jsou chráněny proti manipulaci.

 
Vyztužené plasty - zkratky
CFK
GFK
SFK
MFK
Plast vyztužený uhlíkovými vlákny
Plast vyztužený skleněnými vlákny
Plast vyztužený syntetickými vlákny
Plast vyztužený kovovými vlákny
 
Žárové pozinkování
Při žárovém pozinkování se konstrukční díl ponořuje do horké zinkové lázně o teplotě přibl. 450 °C. Poté vykazuje velmi dobrou ochranu proti korozi. Minimální tloušťka vrstvy je 40 μm.
 
Závitové vložky
U závitů v hliníkových odlitcích nebo odlitcích z jiných vysoce namáhaných materiálů se doporučuje používat závitové vložky. Nabízíme různá provedení a různé materiály pro každé použití.
 
Závitové vložky jsou vhodné do termoplastů a reaktoplastů a také do lehkých kovů. V porézních materiálech vytvářejí odolný vnitřní závit. Dají se vkládat, vtlačovat nebo šroubovat bez nutnosti řezání závitu.
 

Naše závitové vložky se vyrábějí z mědi, oceli a nerezové oceli.

 
 
Zesilovače tlaku
Zesilovače tlaku do fluidních částí strojů vytvářejí vysoký tlak tam, kde je potřeba. Možný je tlak až 500, 800, 2 000, 3 000 nebo 5 000 bar.

Vlastnosti/výhody:
 • Není nutné pořizovat si drahá vysokotlaká čerpadla, protože se tlak reguluje na straně nízkého tlaku
 • Montáž přímo před spotřebič, bez údržby, dlouhá životnost
 • Nízká hmotnost, malé rozměry při vysoké účinnosti
 • Nízká hlučnost
 • Velký výběr produktů
 
 
Zkušební tlak, zkouška A expandérů KOENIG-EXPANDER®
Při zkušebním tlaku během zkoušky A je expandér KOENIG-EXPANDER® staticky zatížen až na trhací, resp. vytrhávací tlak. Tato zkouška se ve firmě KVT provádí během výrobního procesu k ověření funkčnosti.
Zkouškou procházejí všechny výrobní šarže.
 
 
Zkušební tlak, zkouška B expandérů KOENIG-EXPANDER®

Při zkoušce B je expandér KOENIG-EXPANDER® dlouhodobě vystaven podobným podmínkám, jaké panují v praxi. Zjišťuje se, jaký tlak vydrží expandér při střídavém zatěžování tlakem a při kolísání teploty, aniž by došlo k vytlačení těsnicí zátky.

 
Podmínky
 
 
Teplota: 2 h při teplotě +100 °C / 2 h při teplotě -40 °C

u řady LK a částečně i u řady LP
2 h při teplotě +150 °C / 2 h při teplotě -40 °
 
Střídání teplot:   přibl. po 30 až 45 min.
 
Tlak: střídavý, 2 minuty 0 bar, 3 minuty zkušební tlak
 
Délka zkoušky: 168 h (dlouhodobá zkouška)
 
Vrtaný otvor: tolerance, kruhovitost a nerovnost povrchu podle norem, povrch lesklý, vzdálenost od okraje a od stěn podle normy
 
 
 
Youtube Xing Linkedin Facebook Twitter blog RSS