Kontaktujte nás

Telefon

Czechia

+420 541 244 775

Kontaktní formulář

Těšíme se na Vaše dotazy.

> Kontakt

HAEGER® LISOVACÍ STROJE

Lisovací systém Haeger® je založen na kompletně hydraulické mechanice a může být modulárně přestrojen v souladu s požadavky a úkolem, který má vykonat.

Technologie SingleTouch umožňuje přesné a procesně bezpečné připojování lisovaných upevňovacích prvků PEM®.

Přednosti

 • Výkon
 • Spolehlivost
 • Flexibilita
 • Bezpečnost
 • Modulární výstroj
 • Kompletně smontované a připravené k provozu

FLEXIBILNÍ LISOVACÍ STROJE HAEGER

Model 618 MSPe

 • Maximální tlaková síla 53 kN.
 • Systém s pevnou zarážkou (volitelný).
 • Automatický systém přivádění přítlačných prvků (volitelný).
 • Řízení TPS a regál na nástroje.
 • Vratidlo TIS (volitelné).

Model 824 MSPe

 • Maximální tlaková síla 72 kN.
 • Systém s pevnou zarážkou (sériové vybavení).
 • Automatický systém přivádění
 • přítlačných prvků (volitelný).
 • Řízení TPS a regál na nástroje.
 • Vratidlo TIS (volitelné).

Model 824 WindowTouch 4e

 • Maximální tlaková síla 72 kN.
  (volitelně rozšířitelná na 90 kN).
 •  Výměna nástroje za 3 sekundy místo
  3 minut potřebných u menších modelů.
 • Nový držák T pro maximální přesnost
  vyrovnání.
 • Automatický systém přivádění pro přítlačný prvek
  (sériové vybavení).
 • Integrované uložení nástrojů.
 • Vratidlo TIS (sériové vybavení).

Model 824 OneTouch 4e LITE

Všechny výhody modelu 824 WindowTouch 4e
doplněného o dodatečné vybavení:

 • Druhý automatický přiváděcí systém
  a výměna nástroje.
 • Během 10 sekund je možno
  přestrojit na libovolné
  nástrojové zařízení

Model 824 OneTouch 4e

Všechny výhody modelu 824 WindowTouch 4e
doplněného o dodatečné vybavení:

 • Automatické 4 stanice
  spodní měnič nástroje
 • Automatické 4 stanice
  horní měnič nástroje
 • Čtyřnásobný automatický přiváděcí systém
  pro přítlačné prvky