Kontaktujte nás

Telefon

Czechia

+420 541 244 775

Kontaktní formulář

Těšíme se na Vaše dotazy.

> Kontakt

Odvětví

Spojovací prvky KVT-Fastening se s úspěchem používají v různých odvětvích.
AUTOMOTIVE

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

V automobilovém průmyslu najdou mnohostranné uplatnění jak produkty KOENIG-EXPANDER® – např. v motorech, převodovkách, hnacích soustavách –, tak portfolio KVT-Fastening v oblasti spojovací technologie, např. při upevňování různých materiálů airbagů nebo elektronických součástí.

CONSTRUCTION INDUSTRY

STAVEBNÍ PRŮMYSL

Moderní architektura si žádá nekonvenční techniky spojování a inovativní produkty. Řešení společnosti KVT-Fastening zde splňují všechny požadavky týkající se pevnosti a odolnosti vůči korozi, za současného zohlednění estetických aspektů.

ELECTRICAL ENGINEERING

ELEKTROTECHNIKA

Spojovací technika značky KVT, ať už vodivá nebo izolační, je v elektrotechnice a elektronice využívána jako záruka dosažení optimální bezpečnosti. Proto hlavní dodavatelé a výrobce řídicí a regulační elektroniky spoléhají na kompetenci společnosti KVT-Fastening.

ENERGY

ENERGETIKA

Alternativní zdroje sehrávají při zajišťování energie stále významnější roli. Speciální koncepční řešení společnosti KVT-Fastening zaručují rychlé spojení a optimální přístupnost při zpracování vhodnými montážními nástroji.

PRECISION ENGINEERING

JEMNÁ MECHANIKA

V mikrotechnice jsou standardní produkty mnohdy příliš velké, příliš těžké, nebo při zpracování vyžadují příliš mnoho prostoru. Společnost KVT-Fastening nabízí i v tomto odvětví specializovaný sortiment pro přesné a bezpečné aplikace.

FLUID POWER

HYDRAULIKA A PRŮMYSL

Značka KOENIG-EXPANDER® je světovou jedničkou v oblasti uzávěrů vrtání v hydraulických aplikacích. V hydraulické technice přinášejí produkty KOENIG-EXPANDER® mnohostranné možnosti použití v oblasti strojírenství.

AEROSPACE

LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA

Letectví a kosmonautika je odvětví s nejpřísnějšími požadavky. Musí být zajištěna absolutní spolehlivost při nízké hmotnosti a nejvyšší možné zatížitelnosti i za extrémních podmínek. Tyto požadavky splňují jak produkty KOENIG-EXPANDER®, použité např. v hydraulice podvozků, brzd a systémů řízení, tak portfolio KVT-Fastening.

MECHANICAL ENGINEERING

STROJÍRENSTVÍ

Speciální upevňovací prvky zajišťují ve strojírenství maximální bezpečnost a efektivitu procesů. Vedle standardních produktů nabízí společnost KVT-Fastening rovněž individuální řešení střižená na míru a sahající až po podporu sériových produktů.

MEDICAL EQUIPMENT

MEDICÍNSKÁ TECHNIKA

V oblasti medicíny a zdraví jsou na materiály a spojovací řešení kladeny nejvyšší nároky. KVT-Fastening je dlouholetým partnerem předních výrobců vybavení, jako jsou přístroje pro diagnostiku, terapii, chirurgii, zubní techniku a optiku.

Offshore_

PODMOŘSKÁ TĚŽBA A NÁMOŘNÍ DOPRAVA

Pro agresivní podmínky námořní dopravy a těžby surovin z podmořských vrtů jsou k dispozici antikorozní produkty KOENIG-EXPANDER®, které slouží např. k zajištění vrtné hlavy a vlečných zařízení na rybářských plavidlech. Nejrůznější spojovací řešení nalézají své uplatnění i v říční lodní dopravě.

TRANSPORTATION

DOPRAVA

Přední výrobci nákladních vozidel vsázejí na spojovací systémy KVT, protože jsou zárukou optimální bezpečnosti a spolehlivosti.