Kontaktujte nás

Telefon

Czechia

+420 541 244 775

Kontaktní formulář

Těšíme se na Vaše dotazy.

> Kontakt

Digitální výroba a údaje o kvalitě

Testování výrobků až na konci montáže je nákladné, protože k odstranění závad může být nutná složitá demontáž. Když zaznamenáváte výrobní data, můžete provádět technické testy během montáže, sledovat pokrok ve srovnání s výrobními cíli a mít kompletní záznam životního cyklu výrobku.

Kontinuální digitalizace výroby umožňuje zvýšit výrobní kapacitu a zároveň zlepšit kvalitu a snížit náklady.

 

 

Neustálé zlepšování procesů

Neustálé zlepšování procesů

Aby toho mohlo být dosaženo, pro hodnocení je naprosto zásadní mít ověřený základ výrobních dat. Díky Inteligentní tovární montáži můžete vyhodnocovat a vizualizovat všechna data. Nezáleží na tom, zda je požadován přehled o jednotlivých pracovištích nebo o celé výrobě.

Data pro všechny možné sekvence, procesní body a také indikátory kvality jsou uloženy v databázi Inteligentní tovární montáže a lze je rychle a snadno najít.

 

Řídicí panel – zlepšování procesů:

Number of completed products

Počet dokončených produktů, seřazeno podle stavu OK, NOK: dotaz v časovém intervalu

 

Cycle time per station

Doba cyklu/stanice: Vyhodnocení časů od začátku pracovního pokynu do konce pracovního pokynu, vyhodnocení/stanice, zobrazení doby cyklu v sekundách/stanice

 

Finished products compared to target value

Hotové produkty v porovnání s cílovou hodnotou: Dotaz/čas, vlevo jsou zobrazeny doby prostupnosti, vpravo odchylky od průměrné hodnoty

 

Lead time per product

Doba dodání/výrobek: průměrná hodnota posledních X výrobků, doba od začátku výroby výrobku do konce výroby výrobku

 

 

 

Sledovatelnost dat o kvalitě

Veškerá výrobní data jsou uložena v databázi a lze je kdykoli zobrazit v souvislosti s jakoukoli objednávkou, výrobkem atd.

Uložená data odpovídají specifikacím z pracovních pokynů. Pokud jsou například řízeny šroubováky, ukládají se data související se šroubováním, jako je úhel natočení, utahovací moment nebo doba šroubování. Kromě toho lze pomocí křivky šroubování specifikovat a vizualizovat cílové hodnoty pro šroubování.

ELAM Dashboard – Vyhodnocení všech dat procesu montáže (video v němčině)