Kontaktujte nás

Telefon

Czechia

+420 541 244 775

Kontaktní formulář

Těšíme se na Vaše dotazy.

> Kontakt

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Provozovatelem webové stránky dostupné na adrese kvt-fastening.at a na ní nabízeného internetového obchodu na adrese shop.kvt-fastening.at je společnost KVT-Fastening GmbH, Im Südpark 185, 4030 Pichling/Linec, Rakousko (dále „my“). Pokud navštívíte náš web, neseme tak odpovědnost za shromažďování, zpracování a využívání vašich osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.

Osobními údaji se rozumějí jednotlivé údaje o vašich osobních nebo majetkových poměrech. Jedná se například o vaše jméno, e-mailovou a poštovní adresu a veškeré další informace, které se týkají vás jako osoby a vaší totožnosti.

Při využívání vašich osobních údajů dodržujeme platné předpisy o ochraně osobních údajů. V následující části vám proto rádi vysvětlíme, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme a ukládáme. Kromě toho se dozvíte, jak jsou vaše údaje využívány a jaká práva máte s ohledem na využívání vašich údajů.

I. Shromažďování a ukládání osobních údajů a účel jejich využití

 

1. Při návštěvě našeho webu

Při návštěvě našeho webu ukládají naše servery dočasně každý přístup do souboru protokolu. Můžeme přitom bez vašeho zásahu shromažďovat následující údaje a uchovávat je až do automatického vymazání nejpozději po 30 dnech:

 • IP adresu počítače, který odeslal požadavek,
 • datum přístupu,
 • ·název a URL adresu požadovaného souboru,
 • webovou stránku, z níž směřoval přístup (URL adresu odkazující stránky),
 • ·operační systém počítače, který odeslal požadavek, a použitý prohlížeč a
 • poskytovatele internetového připojení.

 

Účelem shromažďování a zpracování těchto údajů je umožnit využívání našeho webu (navázání spojení) a technickou správu síťové infrastruktury a zajišťovat bezpečnost a stabilitu systému. Ze shromažďovaných údajů se nemůžeme dozvědět nic o vás jako o osobě.

Při návštěvě našeho webu používáme také soubory cookie, služby webové analýzy a marketingové služby. Podrobnější vysvětlení najdete v bodě III, IV a VI.

2. Při registraci v našem e-shopu

Abyste mohli objednávat výrobky prostřednictvím e-shopu, který nabízíme na našem webu, musíte se nejprve registrovat. V rámci registrace do e-shopu shromažďujeme tyto údaje:

 • ·obchodní firmu a daňové identifikační číslo,
 • adresu a zemi,
 • příjmení a křestní jméno,
 • e-mailovou adresu,
 • telefonní a faxové číslo.

 

Tyto údaje jsou pro registraci povinné. Kromě nich můžete zadat ještě své oddělení a případně i vlastní zprávu.

Tyto údaje shromažďujeme,

 • abychom věděli, kdo je naším smluvním partnerem,
 • k založení, obsahovému naplnění, realizaci a změnám smluvních vztahů s vámi prostřednictvím vašich objednávek a využívání e-shopu,
 • k ověření zadaných údajů, zda jsou reálné, a ke schválení registrace,
 • k potvrzení registrace a zřízení přístupu do vašeho zákaznického účtu v e-shopu,
 • a abychom vás mohli kontaktovat s případnými dotazy, bude-li to nezbytné.

 

3. Při registraci do našeho centra stahování

Na našem webu máte k dispozici rozsáhlý výběr technické dokumentace o spojovací technice, kterou si můžete stáhnout. Abyste si tyto informace mohli stáhnout, musíte se nejprve registrovat. V rámci registrace do centra stahování shromažďujeme tyto údaje:

 • ·oslovení, křestní jméno a příjmení,
 • ·obchodní firmu,
 • e-mailovou adresu a
 • heslo.

 

Tyto údaje shromažďujeme, abychom pokud možno zabránili případnému zneužití a abychom vám mohli posílat další informace e-mailem, resp. v našem zpravodaji (viz bod 4), pokud s tím budete výslovně souhlasit. Jinak tyto údaje používáme k tomu, abychom vás mohli případně kontaktovat přímo.

4. Při registraci k odběru našeho zpravodaje

Pokud s tím budete výslovně souhlasit, použijeme vaši e-mailovou adresu k tomu, abychom vám na ni pravidelně posílali náš zpravodaj a abychom vás příležitostně informovali o různých nabídkách a akcích. Pro doručování zpravodaje postačuje uvést e-mailovou adresu a vaši obchodní firmu. Uvedení obchodní firmy je nezbytné, abychom vás mohli identifikovat jako firemního zákazníka. Navíc si můžete dobrovolně zvolit oslovení a uvést své jméno, abychom vás mohli v každém zpravodaji oslovit přímo osobně.

Na konci každého zpravodaje je uváděn odkaz, na kterém můžete odběr zpravodaje kdykoli zrušit. Odběr zpravodaje můžete kdykoli zrušit také zasláním e-mailu na adresu newsletter-abmelden@kvt-fastenig.com.

5. Při vyžádání katalogu

Na našem webu si můžete vybrat aktuální produktové katalogy a stáhnout si je ve formátu PDF. Katalogy vám můžeme také zaslat poštou. Abychom vám mohli vybraný katalog zaslat poštou, potřebujeme znát tyto údaje:

 • ·obchodní firmu,
 • adresu a
 • příjmení a křestní jméno.

 

Budete-li si přát individuální vyřízení vaší objednávky katalogu, můžete dobrovolně uvést další údaje (e-mailovou adresu, telefon, fax nebo zprávu). Pokud s tím budete výslovně souhlasit, použijeme vaši e-mailovou adresu, abychom vám na ni zasílali náš zpravodaj a další informace.

6. Při použití kontaktního formuláře

Obecné dotazy nám můžete posílat prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu. Přitom je nezbytné uvést platnou e-mailovou adresu a své příjmení, křestní jméno a obchodní firmu. Dobrovolně můžete uvést i další údaje.

Tyto údaje shromažďujeme, abychom věděli, od koho dotaz pochází, a abychom na něj mohli vámi požadovanou cestou (poštou, telefonicky nebo e-mailem) co nejlépe a individuálně odpovědět.

II. Předávání údajů

 

Je-li to ze zákona přípustné a pro realizaci smluvního vztahu s vámi nezbytné, jsou vaše osobní údaje předávány třetím osobám. Jedná se zejména o předávání údajů distribučním a spedičním společnostem, aby vám mohly dodat objednané zboží. Předávané údaje smějí třetí osoby využívat výhradně k účelu, k němuž jim jsou předávány.

Jinak jsou vaše osobní údaje předávány třetím osobám pouze v případě, že s tím výslovně souhlasíte, existuje pro to nějaká zákonná povinnost nebo je to nezbytné k prosazení práv, zejména k prosazení nároků z právního vztahu s vámi.

K žádným jiným účelům nejsou údaje předávány.

III. Soubory cookie

 

Na našem webu používáme soubory cookie. Jedná se o malé soubory, které váš prohlížeč vytváří automaticky při návštěvě našeho webu a ukládá je do koncového zařízení (notebooku, tabletu, chytrého telefonu apod.). Soubory cookie ve vašem koncovém zařízení nezpůsobují žádnou škodu, neobsahují viry, trojské koně ani žádný jiný škodlivý software.

Do souboru cookie se ukládají informace, které souvisejí vždy s konkrétním koncovým zařízením použitým pro přístup na náš web. To však neznamená, že díky tomu přímo získáme vaše osobní údaje.

Soubory cookie slouží k tomu, aby pro vás bylo používání našeho webu příjemnější a pohodlnější. Proto používáme soubory cookie pro jednotlivé relace, abychom poznali, že jste už navštívili jednotlivé stránky našeho webu, přihlásili se do svého zákaznického účtu nebo vložili objednávku do košíku. Při vaší návštěvě na našem webu jsou případně shromažďovány i zadávané údaje a nastavení (např. jazyk). Tyto soubory cookie pro jednotlivé relace jsou automaticky smazány, jakmile web opustíte.

Kromě toho používáme soubory cookie také k tomu, abychom mohli statisticky sledovat a vyhodnocovat využití našeho webu a optimalizovat naši nabídku pro vás (viz bod IV) a zobrazovat na webu informace speciálně upravené pro vás (viz bod VI). Díky těmto souborům cookie dokáže náš web při vaší další návštěvě automaticky poznat, že jste ho už někdy navštívili. Po uplynutí stanovené doby jsou tyto soubory cookie automaticky vymazány.

Používání souborů cookie nevede k tomu, že o vás získáváme nové osobní údaje. Většina prohlížečů akceptuje soubory cookie automaticky. Svůj prohlížeč však můžete nastavit tak, aby do počítače žádné soubory cookie neukládal nebo aby se pokaždé zobrazilo upozornění, než bude nový soubor cookie uložen.

Pokud soubory cookie zakážete, můžete se stát, že nebudete moci některé funkce na našem webu využívat.

IV. Analýza webu

 

K tomu, abychom mohli vytvářet naše stránky podle potřeby a průběžně je optimalizovat, využíváme různé služby analýzy webů. V této souvislosti jsou vytvářeny pseudonymizované uživatelské profily a soubory cookie (viz bod III).

1. Google Analytics

Využíváme službu Google Analytics. Jedná se o službu analýzy webů poskytovanou společností Google, Inc. Informace získané prostřednictvím souborů cookie o vašem používání našeho webu (včetně vaší IP adresy) jsou odesílány na server společnosti Google ve Spojených státech amerických, kde se ukládají. IP adresy jsou anonymizovány, takže není možné zjistit, komu IP adresa patří (tzv. maskování IP adres). Tyto informace jsou využívány k vyhodnocení využití našeho webu, vytváření zpráv o aktivitách na webu pro nás a k dalším službám souvisejícím s využíváním našeho webu a internetu. V žádném případě nejsou vaše údaje kombinovány s dalšími údaji shromažďovanými společností Google.

Tyto informace sděluje společnost Google třetím osobám pouze v případě, že je to vyžadováno ze zákona, nebo jsou-li informace zpracovávány třetími osobami z pověření společnosti Google.

Ukládání souborů cookie můžete zabránit změnou nastavení prohlížeče. Upozorňujeme však, že se v takovém případě může stát, že nebudete moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce na našem webu.

Shromažďování údajů vytvářených soubory cookie o vašem využívání našeho webu (včetně vaší IP adresy) a jejich zpracovávání společností Google můžete zabránit také tím, že si stáhnete a nainstalujete doplněk do prohlížeče.

Místo instalace doplňku do prohlížeče můžete shromažďování údajů službou Google Analytics zabránit kliknutím na tento odkaz, zejména pokud používáte prohlížeč v mobilním koncovém zařízení. Používáme soubor cookie s vaším výslovným nesouhlasem, který při vaší příští návštěvě našeho webu zabrání dalšímu shromažďování vašich údajů. Soubor cookie s vaším výslovným nesouhlasem platí pouze v tomto prohlížeči a pouze pro náš web a je uložen do vašeho zařízení. Pokud v prohlížeči vymažete soubory cookie, budete muset soubor cookie s vaším výslovným nesouhlasem vytvořit znovu.

Další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti se službou Google Analytics najdete například v nápovědě ke službě Google Analytics.

2. WiredMinds

Pro účely marketingu a optimalizace jsou na této webové stránce používány také produkty a služby společnosti WiredMinds (www.wiredminds.de). Slouží ke shromažďování, zpracovávání a ukládání dat, z nichž jsou vytvářeny profily uživatelů webové stránky označené pseudonymem. Je-li to možné a účelné, jsou profily uživatelů webové stránky anonymizovány úplně. K tomu mohou být používány soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají do webového prohlížeče návštěvníka webové stránky a slouží k identifikaci prohlížeče při příští návštěvě webové stránky. Shromažďovaná data, která mohou obsahovat i osobní údaje, jsou předávána společnosti WiredMinds nebo je společnost WiredMinds získává přímo. Společnost WiredMinds smí informace získané o návštěvách uživatelů na webové stránce využívat k vytváření anonymizovaných profilů návštěvníků webové stránky. Bez výslovného souhlasu osoby, jíž se data týkají, nesmějí být získaná data využívána ke zjištění totožnosti návštěvníka webové stránky a nesmějí být kombinována s osobními údaji o osobě, která je jinak evidována pod pseudonymem. Bude-li zaznamenávána také IP adresa, bude ihned po získání anonymizována vymazáním posledního číselného bloku. Souhlas se shromažďováním, zpracováváním a ukládáním údajů je možné s účinností do budoucna kdykoli odvolat.

Zakázat sledování návštěv webové stránky

V. Vyhledávání na webu

 

Na našem webu máte k dispozici funkci vyhledávání, s níž můžete cíleně vyhledávat konkrétní obsah na našem webu. Dotazy zadávané do vyhledávání můžeme statisticky vyhodnocovat, abychom mohli nabídku stránek optimalizovat. V této souvislosti mohou vznikat pseudonymní profily vyhledávání. Tímto způsobem nezískáváme žádné osobní údaje. Pokud s tím nesouhlasíte, prosíme vás, abyste funkci vyhledávání nepoužívali.

VI. Cílená reklama

 

S využitím souborů cookie na našem webu shromažďujeme a vyhodnocujeme informace, které slouží k optimálnímu zobrazování reklamy. Využíváme k tomu technologie cílené reklamy společnosti Google, Inc. (např. Doubleclick a Google Remarketing). Tyto technologie nám umožňují oslovovat vás cíleně individuální reklamou podle toho, co vás zajímá. Používané soubory cookie například shromažďují údaje o tom, o jaké naše výrobky jste se zajímali. Na základě těchto informací vám můžeme i na stránkách třetích osob zobrazovat nabídky, které jsou zaměřené speciálně na vaše zájmy, tak jak vyplývají z vašeho dosavadního chování jako uživatele. Shromažďování a vyhodnocování informací o vašem uživatelském chování probíhá výhradně s použitím pseudonymu a nemáme při něm možnost zjistit vaši totožnost. Zejména pak nejsou tyto informace spojovány s vašimi osobními údaji.

Soubor cookie je po 30 dnech automaticky vymazán. Pokud nemáte zájem o reklamu podle vašich zájmů, můžete tomu zabránit příslušným nastavením souborů cookie ve vašem prohlížeči.

Nastavení pro zobrazování reklamy podle zájmů můžete navíc upravit také pomocí nástroje Správa nastavení reklam Google.

Další informace a ustanovení o ochraně osobních údajů v souvislosti s reklamou a společností Google najdete na webu Ochrana soukromí a smluvní podmínky Google.

VII. Doplňky pro sociální sítě

 

1. Facebook

Na našem webu se používají tzv. doplňky sociální sítě Facebook, které nabízí společnost Facebook, Inc. Doplňky Facebooku jsou označeny logem Facebooku. Základní informace o Facebooku.

Pokud otevřete stránku na našem webu, která takový doplněk obsahuje, naváže váš prohlížeč přímé spojení se servery Facebooku. Obsah doplňku předá Facebook přímo vašemu prohlížeči, který ho zapojí do stránky.

Tímto zapojením získá Facebook informaci, že váš prohlížeč otevřel příslušnou stránku našeho webu, a to i v případě, že nemáte profil na Facebooku nebo do něj momentálně nejste přihlášeni. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) odešle váš prohlížeč přímo na server Facebooku ve Spojených státech amerických, kde budou uloženy.

Pokud jste přihlášeni na Facebooku, může Facebook vaši návštěvu na našem webu přímo přiřadit k vašemu profilu na Facebooku. Pokud budete s doplňky komunikovat, například kliknete na tlačítko „Líbí se mi“, budou tyto informace rovněž přímo odeslány na server Facebooku, kde budou uloženy. Kromě toho budou také zveřejněny ve vašem profilu na Facebooku a budou se zobrazovat vašim přátelům na Facebooku.

Účel a rozsah shromažďování údajů a jejich další zpracování a využívání společností Facebook a vaše práva a možnosti nastavení k ochraně vašeho soukromí jsou podrobně popsány v pokynech Facebooku k ochraně dat: http://www.facebook.com/policy.php.

Pokud si nepřejete, aby informace shromažďované o vaší návštěvě na našem webu Facebook přímo přiřadil k vašemu profilu na Facebooku, musíte se před návštěvou na našem webu nejprve odhlásit z Facebooku. Načítání doplňků Facebooku můžete zcela zabránit také pomocí doplňků do vašeho prohlížeče, např. pomocí doplňku „Facebook Blocker“ (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

2. Google+

Na našem webu se používají tzv. doplňky sociální sítě Google Plus, které nabízí společnost Google, Inc. Tyto doplňky poznáte například podle tlačítek s textem „g+“ na červeném pozadí.

Pokud otevřete stránku na našem webu, která takový doplněk obsahuje, naváže váš prohlížeč přímé spojení se servery společnosti Google. Obsah doplňku předá společnost Google přímo vašemu prohlížeči, který ho zapojí do stránky. Tímto zapojením získá společnost Google informaci, že váš prohlížeč otevřel příslušnou stránku našeho webu, a to i v případě, že nemáte profil na Google Plus nebo do něj momentálně nejste přihlášeni. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) odešle váš prohlížeč přímo na server společnosti Google ve Spojených státech amerických, kde budou uloženy. Pokud jste přihlášeni na Google Plus, může společnost Google vaši návštěvu na našem webu přímo přiřadit k vašemu profilu na Google Plus.

Pokud budete s doplňky komunikovat, například kliknete na tlačítko „+1“, bude příslušná informace rovněž přímo odeslána na server společnosti Google, kde budou uloženy. Kromě toho budou také zveřejněny ve vašem profilu na Google Plus a budou se zobrazovat vašim kontaktům.

Účel a rozsah shromažďování údajů a jejich další zpracování a využívání společností Google a vaše práva a možnosti nastavení k ochraně vašeho soukromí jsou podrobně popsány v pokynech společnosti Google k ochraně dat: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Pokud si nepřejete, aby informace shromažďované o vaší návštěvě na našem webu společnost Google přímo přiřadila k vašemu profilu na Google Plus, musíte se před návštěvou na našem webu nejprve odhlásit z Google Plus. Načítání doplňků společnosti Google můžete zcela zabránit také pomocí doplňků do vašeho prohlížeče, např. pomocí nástroje na blokování skriptů „NoScript“ (http://noscript.net/).

3. Twitter

Do našich webových stránek jsou navíc zabudovány také doplňky sítě pro zasílání krátkých zpráv Twitter, Inc. Doplňky Twitter (tlačítko „Tweet“) poznáte podle loga služby Twitter (modrý pták).

Pokud otevřete stránku na našem webu, která takový doplněk obsahuje, naváže váš prohlížeč přímé spojení se serverem služby Twitter. Twitter se tak dozví, že jste se svojí IP adresou navštívili náš web. Když na tlačítko služby Twitter kliknete v době, kdy jste přihlášeni ke svému účtu na Twitteru, můžete na svém profilu na Twitteru zveřejnit odkaz na obsah na našem webu. Twitter pak může návštěvu našeho webu přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že jako provozovatel webu nejsme společností Twitter informováni o obsahu předávaných údajů ani o jejich využívání. Další informace najdete na webu http://twitter.com/privacy.

Pokud si nepřejete, aby mohl Twitter přiřazovat vaše návštěvy na našem webu, odhlaste se ze svého uživatelského účtu na Twitteru.

4. Xing

Používáme také doplňky sociální sítě Xing. Poznáte je podle loga Xing.

Když otevřete některou ze stránek našeho webu, která takový doplněk obsahuje, naváže se na okamžik spojení se servery společnosti Xing AG, aby byl doplněk funkční. Nejsou přitom ukládány žádné osobní údaje a není nijak vyhodnocováno vaše uživatelské chování. Další informace najdete na webu https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

5. LinkedIn

Na našem webu používáme také doplňky sociální sítě LinkedIn. Tlačítko poznáte podle symbolu „in“.

Pokud otevřete stránku na našem webu, která takový doplněk obsahuje, naváže váš prohlížeč přímé spojení se servery společnosti LinkedIn. Obsah tlačítka „LinkedIn“ předá společnost LinkedIn přímo vašemu prohlížeči, který ho zapojí do stránky. Nemáme proto žádný vliv na rozsah dat, která společnost LinkedIn prostřednictvím tlačítka shromažďuje. Podle společnosti LinkedIn nejsou kliknutím na tlačítko shromažďovány žádné osobní údaje. Takové údaje, mimo jiné IP adresa, jsou shromažďovány a zpracovávány pouze u přihlášených členů.

Účel a rozsah shromažďování údajů a jejich další zpracování a využívání společností LinkedIn a vaše práva a možnosti nastavení k ochraně vašeho soukromí jsou podrobně popsány v pokynech společnosti LinkedIn k ochraně dat na webu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Pokud jste členem sociální sítě LinkedIn, avšak nechcete, aby o Vás LinkedIn shromažďoval údaje prostřednictvím našeho webu a spojoval je s vašimi členskými údaji uloženými ve společnosti LinkedIn, musíte se před návštěvou našeho webu ze sítě LinkedIn odhlásit.

VIII. Právo na informace, opravu chyb, zablokování a vymazání údajů

 

Máte právo na informace o tom, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme, právo požadovat opravu nesprávných údajů, a také právo požádat o zablokování nebo vymazání svých údajů.

 S žádostí o informace o tom, jaké osobní údaje jsou o vás shromažďovány, o opravu nesprávných údajů nebo jejich zablokování či vymazání a s dalšími dotazy ohledně využívání vašich osobních údajů se obracejte e-mailem na adresu info-AT@kvt-fastening.com.

Po přihlášení na našem webu si můžete také zobrazit své osobní údaje uložené na vašem zákaznickém účtu a případně je měnit. Vaše údaje nebo i celý zákaznický účet můžete kdykoli vymazat. Můžete k tomu využít příslušnou možnost nabízenou na vašem zákaznickém účtu. Upozorňujeme na to, že v případě vymazání vašich údajů nebudete moci využívat naši nabídku nebo ji budete moci využívat pouze v omezeném rozsahu.

IX. Bezpečnost údajů

 

Využíváme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom vaše osobní údaje, které u nás ukládáme, ochránili proti manipulaci, částečné nebo úplné ztrátě a přístupu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně zdokonalována podle technologického vývoje.

Pokud se u nás registrujete jako zákazník, máte přístup ke svému zákaznickému účtu vždy pouze po zadání osobního hesla. Se svými platebními údaji nakládejte vždy jako s důvěrnými údaji a po ukončení komunikace s námi vždy zavřete okno prohlížeče, zejména pokud počítač sdílíte s dalšími uživateli.

X. Aktuálnost a změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí v současné době. Jedná se o verzi z listopadu 2015.

V souvislosti s dalším rozvojem tohoto webu nebo v důsledku změny zákonných předpisů nebo požadavků úřadů může být nutné toto prohlášení o ochraně osobních údajů upravit. Aktuální znění prohlášení o ochraně osobních údajů najdete kdykoli na našem webu na adrese https://www.kvt-fastening.cz/cs/zasady-ochrany-osobnich-udaju/, z níž si ho můžete vytisknout.