Kontaktujte nás

Telefon

Czechia

+420 547 125 200

Kontaktní formulář

Těšíme se na Vaše dotazy.

> Kontakt

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Provozovatelem této internetové stránky a poskytovatelem služeb, které jsou na ní nabízeny, je společnost KVT-Fastening GmbH, Im Südpark 185, 4030 Pichling/Linz, která také odpovídá za shromažďování, zpracovávání a využívání osobních údajů v souladu s ustanoveními spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) a zákona o elektronických informačních a komunikačních službách (TMG). Velmi nám záleží na tom, aby bylo s Vašimi osobními údaji nakládáno řádně. Proto bychom Vás chtěli informovat, jak je zpracováváme a k čemu je využíváme.
Vaše osobní údaje jsou využívány v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. V následujícím textu popisujeme, jaké údaje shromažďujeme, jak je využíváme a jaká máte ve vztahu k využívání Vašich osobních údajů práva. 

1. Shromažďování a ukládání osobních údajů

a) Při návštěvě naší internetové stránky 

Když navštívíte naši internetovou stránku, uloží naše servery každý jednotlivý přístup dočasně do protokolu. Bez jakéhokoli zásahu z naší strany jsou shromažďovány a ukládány následující údaje, které jsou po uplynutí jednoho měsíce automaticky vymazány:  

 • IP adresa počítače, který vysílá požadavek na přístup na stránku,
 • datum a čas přístupu,
 • název a adresa URL požadovaného souboru,
 • internetová stránka, z níž k přístupu došlo,
 • operační systém Vašeho počítače a použitý internetový prohlížeč a 
 • jméno Vašeho poskytovatele internetového připojení.

Tyto údaje jsou shromažďovány a zpracovávány, aby bylo možné využívat naši internetovou stránku (vytvořit připojení na internetovou stránku), zajišťovat bezpečnost a stabilitu systému, provádět technickou správu síťové infrastruktury a optimalizovat nabídku služeb na internetu, a také pro interní statistické účely. IP adresa je sledována pouze v případě útoku na naši síťovou infrastrukturu a pro statistické účely.

Na naší stránce navíc používáme také tzv. cookies a služby webové analytiky. Podrobněji je to popsáno v bodě 4 a 5 tohoto prohlášení. 

b) Při registraci v internetovém obchodu 

Když se registrujete v internetovém obchodu, získáme od Vás tyto údaje:

 • obchodní firma,
 • DIČ,
 • jméno (příjmení a křestní jméno),
 • oddělení,
 • adresa (oddělení, ulice, čp., PSČ, město, okres/kraj, země),
 • telefonní číslo,
 • e-mailová adresa,
 • faxové číslo a
 • heslo.

Tyto údaje jsou shromažďovány:

 • aby bylo možné využívat naše služby (při registraci),
 • abychom věděli, kdo je naším smluvním partnerem,
 • abychom s Vámi mohli navázat smluvní vztah, definovat jeho obsah, zpracovávat údaje a upravovat smluvní vztah podle toho, jak budete využívat naši internetovou stránku a služby, které jsou na ní nabízeny,
 • abychom se s Vámi mohli podle potřeby spojit a odpovědět Vám na případné dotazy a
 • abychom mohli personalizovat případnou reklamu, která se Vám bude zobrazovat na monitoru.

2. Využívání osobních údajů v internetovém obchodě (účel jejich shromažďování a ukládání)

Vaše osobní údaje slouží ke zpracování a vyřizování objednávek zadávaných prostřednictvím internetového obchodu, ke kontrole správnosti zadaných údajů a ke kontaktování zákazníků v případě dotazů týkajících se zpracování objednávky, tedy k tomu, abychom s Vámi mohli navázat smluvní vztah, definovat jeho obsah, zpracovávat údaje a upravovat smluvní vztah s Vámi na základě objednávek. 

a) Vaši obchodní firmu a adresu potřebujeme znát, abychom věděli, kdo je naším smluvním partnerem, tedy komu poskytujeme služby a komu je účtujeme.

b) Vaše kontaktní údaje (jméno, e-mailovou adresu a telefonní a faxové číslo) potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli poslat potvrzení o registraci, a k případným dotazům. 

c) Údaje o Vaší platební kartě nebo o Vašem bankovním účtu potřebujeme pro účely fakturace.

3. Předávání osobních údajů třetím osobám

Vaše údaje bez Vašeho souhlasu neprodáváme ani jiným způsobem nepředáváme třetím osobám. Neplatí to ale v případech, kdy je poskytnutí údajů vyžadováno ze zákona nebo kdy je nezbytné k uplatnění našich práv, zejména vymáhání pohledávek ze smluvního vztahu s Vámi. 

4. Cookies

Soubory cookies nám různým způsobem pomáhají přizpůsobovat naši internetovou stránku tak, aby její návštěva pro Vás byla jednodušší, příjemnější a smysluplnější. Jsou to alfanumerické datové soubory, které internetový prohlížeč automaticky ukládá na pevný disk Vašeho počítače, kdykoli navštívíte naši internetovou stránku. 

Pevný disk počítače nijak nepoškozují ani prostřednictvím nich nedochází k přenášení žádných osobních údajů.

 

Cookies používáme například k tomu, abychom zjistili, že jste náš zákazník, aniž byste se museli nejprve přihlásit. Používáním cookies o Vás jakožto návštěvníkovi naší internetové stránky žádné nezískáváme nové osobní údaje. Většina internetových prohlížečů přijímá cookies automaticky. Prohlížeč ale můžete nastavit tak, aby se cookies v počítači neukládaly, nebo tak, že budete na každý nový soubor cookie upozorňováni. 

Když cookies zakážete úplně, může se stát, že některé funkce na naší internetové stránce nebudete moci využívat. 

 

5. Webová analytika

Webovou analytiku využíváme k tomu, abychom mohli individuálně přizpůsobovat podobu a uspořádání naší internetové stránky a průběžně ji optimalizovat. Pro tyto účely používáme soubory cookies a místo uživatelských profilů pseudonymy (viz bod 4). Informace vytvářené soubory cookies o používání naší internetové stránky, např. 

 • typ a verze internetového prohlížeče,
 • použitý operační systém,
 • adresa URL odkazující stránky (předchozí navštívené stránky),
 • hostitelské jméno přistupujícího počítače (IP adresu),
 • čas požadavku na server a
 • stránky navštívené na naší doméně, 

jsou přenášeny na naše servery, kde se ukládají. Tyto informace se používají k vyhodnocení používání naší internetové stránky, k sestavování zpráv o aktivitách na naší internetové stránce a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním internetové stránky i internetu obecně pro účely marketingového výzkumu, individualizace vzhledu a fungování internetových stránek a personalizaci reklamy (remarketingu). Tyto informace mohou být předávány také třetím osobám, vyžadují-li to platné právní předpisy nebo jsou-li informace zpracovávány naším jménem třetími osobami.

V žádném případě ale není kombinována IP adresa s jinými údaji o uživateli. IP adresy jsou vždy anonymizovány, aby nebylo možné zjistit totožnost uživatelů (tzv. maskování IP).

Uživatel může zakázat ukládání cookies změnou příslušného nastavení v internetovém prohlížeči (viz bod 4), avšak v takovém případě upozorňujeme, že se může stát, že nebude moci využívat všechny funkce této internetové stránky.

Uživatel může kdykoli odvolat souhlas s vytvářením uživatelských profilů. K odvolání souhlasu může použít kontaktní údaje uvedené v bodě 11.

Pro účely marketingu a optimalizace jsou na této webové stránce používány také produkty a služby společnosti WiredMinds (www.wiredminds.de). Slouží ke shromažďování, zpracovávání a ukládání dat, z nichž jsou vytvářeny profily uživatelů webové stránky označené pseudonymem. Je-li to možné a účelné, jsou profily uživatelů webové stránky anonymizovány úplně. K tomu mohou být používány soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají do webového prohlížeče návštěvníka webové stránky a slouží k identifikaci prohlížeče při příští návštěvě webové stránky. Shromažďovaná data, která mohou obsahovat i osobní údaje, jsou předávána společnosti WiredMinds nebo je společnost WiredMinds získává přímo. Společnost WiredMinds smí informace získané o návštěvách uživatelů na webové stránce využívat k vytváření anonymizovaných profilů návštěvníků webové stránky. Bez výslovného souhlasu osoby, jíž se data týkají, nesmějí být získaná data využívána ke zjištění totožnosti návštěvníka webové stránky a nesmějí být kombinována s osobními údaji o osobě, která je jinak evidována pod pseudonymem. Bude-li zaznamenávána také IP adresa, bude ihned po získání anonymizována vymazáním posledního číselného bloku. Souhlas se shromažďováním, zpracováváním a ukládáním údajů je možné s účinností do budoucna kdykoli odvolat. Zakázat sledování návštěv webové stránky

6. Zabezpečení

K zabezpečení a ochraně Vašich údajů proti náhodnému nebo úmyslnému zneužití, částečné nebo úplné ztrátě či zničení a před neoprávněným přístupem třetích osob používáme vhodná technická a organizační opatření. Zabezpečení dat je průběžně aktualizováno, aby odpovídalo nejnovějšímu technickému vývoji. 
Když se u nás registrujete jako zákazník, bude přístup na Váš uživatelský účet možný pouze po zadání osobního hesla. Své fakturační údaje nikomu nesdělujte a okno prohlížeče po každé komunikaci s námi vždy zavřete, zejména pokud počítač sdílíte s někým dalším. 

7. Informace o zpracovávaných údajích, oprava chyb, úprava a vymazání údajů

Máte právo vědět, jaké osobní údaje jsou o Vás ukládány, a máte také právo požadovat opravu nesprávných údajů, zakázat jejich další využívání nebo požadovat jejich vymazání.  

S žádostí o informace o ukládaných osobních údajích, o opravu nesprávných údajů, o zakázání dalšího používání osobních údajů nebo o jejich vymazání a s veškerými dalšími dotazy ohledně Vašich osobních údajů se obracejte na: info-CZ@kvt-fastening.com 

Uložené osobní údaje si můžete zobrazit a případně je upravovat také po přihlášení na naši internetovou stránku zadáním přihlašovacích údajů. Svoje osobní údaje nebo i celý uživatelský profil můžete kdykoli vymazat. Stačí zvolit příslušnou možnost v uživatelském profilu nebo poslat žádost e-mailem kontaktní osobě pověřené ochranou osobních údajů (viz bod 11). 

Upozorňujeme, že po vymazání osobních údajů už nebudete moci využívat naše služby, případně je nebudete moci využívat v plném rozsahu.

8. Zpravodaj

Abychom Vám mohli posílat informace e-mailem, budete od nás dostávat zpravodaj. Zpravodaj je zasílán na e-mailovou adresu uvedenou při online registraci. Zasílání zpravodaje můžete při online registraci odmítnout.  

Přihlášení k odběru zpravodaje můžete kdykoli později zrušit. Stačí nám poslat e-mail nebo kliknout na odkaz ke zrušení odběru, který je na konci každého zpravodaje. 

9. Aktuálnost prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí ode dne 1. Juli 2013.

Můžete si ho kdykoli zobrazit na naší internetové stránce http://www.kvt-fastening.cz/Zasady-ochrany-osobnich-udajů/ a případně si ho i vytisknout.

10. Předávání osobních údajů do zahraničí

Máme právo předávat Vaše údaje třetím osobám v zahraničí v rozsahu, v jakém je to nezbytné ke smluvnímu zpracování. Tyto třetí osoby jsou vázány stejnými povinnostmi ohledně ochrany osobních údajů jako my.  Neodpovídá-li míra ochrany osobních údajů v dané zemi míře jejich ochrany v Německu nebo ve Švýcarsku, jsme povinni smluvně zajistit, aby byly Vaše osobní údaje vždy chráněny v míře, jaká platí v Německu nebo ve Švýcarsku.

11. Kontaktní údaje

S případnými dotazy ohledně ochrany osobních údajů na naší internetové stránce nebo se žádostí o informace, vymazání osobních údajů nebo uživatelského profilu se obracejte e mailem na naši kontaktní osobu pověřenou ochranou osobních údajů: info-CZ@kvt-fastening.com.