Kontaktujte nás

Telefon

Czechia

+420 541 244 775

Kontaktní formulář

Těšíme se na Vaše dotazy.

> Kontakt

Zkouška součinitele tření – procesně spolehlivá montáž šroubových spojů

Šroub byl a stále je jedním z nejefektivnějších spojovacích prvků v celé historii výroby. Tento způsob upevnění má nicméně jistou nevýhodu, kterou však lze kompenzovat zkouškou součinitele tření. Zkouška tohoto typu umožňuje plně využít potenciál šroubového spoje, eliminovat nebezpečná spojení a rizika a vyhnout se dodatečným nákladům s nimi spojenými.

Proč je nutná zkouška součinitele tření?

Pro správnou montáž šroubových spojů potřebujete specifický utahovací moment. Tento utahovací moment závisí na několika faktorech. Patří mezi ně například typ šroubu, pevnostní třída, antikorozní povrch, stupeň mazání atd.

Standardní tabulky utahovacích momentů poskytují informace o tom, jaký utahovací moment se má použít pro konkrétní součinitele tření. Velká část energie krouticího momentu se ztrácí nebo přeměňuje na tepelnou energii samotným třením. U standardních metrických šroubů to je asi 80–85 %. Znamená to, že pouze 15–20 % energie utahovacího momentu vytváří upínací sílu. Síla předpětí neboli upínací síla je nezbytná k tomu, aby šroubový spoj vůbec plnil svou funkci.

Změny součinitele tření mohou nastat, pokud existují odchylky od normy, např. u materiálů šroubů, u povlaků, v důsledku použití maziv, v důsledku použití podložek, pojistných podložek nebo samořezného závitu. V nejhorším případě to vede k uvolněným a nebezpečným spojům. Přesná zkouška součinitele tření je tak základním prvkem při stanovení procesně spolehlivého utahovacího momentu.
 

Jaké výhody má zkouška součinitele tření pro praxi?

Kvalifikovaná a odborná zkouška součinitele tření poskytuje následující výhody:

 • Stupeň mazání: zjistíte, jaký vliv má mazání šroubu a závitu na rozsah tření a rozsah součinitele tření, a zda potřebujete nižší nebo vyšší utahovací moment.
 • Utahovací moment: určete rozsah tření a rozsah součinitele tření. Pomocí této metody přesně určíte, jak velký moment je nutný pro vytvoření stabilního spoje.
 • Spolehlivost procesu: plánujte své výrobní procesy důkladněji a zajistěte si konzistentní výsledky s vyšší spolehlivostí procesu.
 • Prevence závad: předcházejte závadám způsobeným nesprávným výběrem utahovacích momentů a vyhněte se nákladným opravám, přestavbám a stížnostem zákazníků.
 • Zamezení poškození dobré pověsti: předcházejte poškození dobré pověsti, souvisejícím nákladům a ztrátě zákazníků nebo zisků v důsledku špatných výrobních procesů.
 • Spolehlivost: zaručte spolehlivost vašich šroubových spojů a vytvořte tak základ pro vysoce kvalitní montážní práce i výrobky.
   

Přehled našich služeb:

Jako odborníci na spojovací materiál ve vývoji produktů a výrobních procesech vám můžeme nabídnout mnohaleté zkušenosti. V našich laboratořích provádíme přesná měření momentu a upínací síly pomocí osvědčených metod a našeho sofistikovaného testovacího vybavení. Patří sem zkoušky součinitele tření v rozsahu 0,1 Nm až 4 000 Nm nebo M3 až M36, přičemž lze dosáhnout předpínací síly až 700 kN nebo 70 t.

Potřebujete zkoušky součinitele tření pro speciální aplikace mimo normu? Žádný problém. Kontrolujeme také šroubové spoje ve speciálních aplikacích, které nespadají pod DIN 16047, ale splňují vaše specifické potřeby.


Obraťte se na naše odborníky a zjistěte více o službách Expert Test. Budeme rádi, když se nám ozvete.


Kontaktujte nás

 

Související témata

Objevte v našich bílých knihách, co píší naši odborníci na témata, jako jsou:

 • Koroze
 • Tření
 • Měření tvrdosti
 • Vodíková křehkost
 • Únava materiálu

Stáhněte si bílé knihy

 

Objevte další moduly, které krok za krokem přispívají ke zvýšení produktivity

Expert Walk
Ověřujeme používané spojovací prvky a nástroje, určujeme, jak postupovat štíhlejší a chytřejší

Expert Education
Naučte se o základech a zásadách spojování na našich seminářích a e-vzdělávacích kurzech

Expert Teardown
Určete nejlepší řešení upevnění a potenciál úspory nákladů pro vás

Expert Design
Navrhněte svůj nejlepší produkt pomocí široké škály technických informací a nástrojů

Expert Assortment Analysis
Snižte celkové náklady na identifikací příležitostí pro racionalizaci spojovacích prvků