Kontaktujte nás

Telefon

Czechia

+420 541 244 775

Kontaktní formulář

Těšíme se na Vaše dotazy.

> Kontakt

Zkouška tvrdosti – stanovení vlastností materiálu

Zkoušky tvrdosti jsou jednou z nejdůležitějších procedur pro zajištění kvality materiálů používaných v nejrůznějších průmyslových odvětvích a ve výzkumu a vývoji. Se svými odbornými znalostmi v oblasti zkoušení tvrdosti a nejmodernějšími zkušebními laboratořemi je vám společnost Bossard k dispozici jako zkušený partner.

Co je to zkouška tvrdosti?

Zkouška tvrdosti je běžný postup pro stanovení vlastností materiálu. Tvrdost popisuje míru odporu, který materiál klade proti pronikajícímu předmětu. Díky tomu je možné vyzkoušet, zda se jedná o tvrdý nebo křehký materiál, nebo o materiál odolný proti opotřebení a houževnatý. Zkoušející tak může vyhodnotit, zda je testovaný materiál vhodný pro konkrétní druh použití.

Zkouška tvrdosti se používá k zajištění požadované kvality v nejrůznějších oblastech a odvětvích. Mezi hlavní průmyslová odvětví, kde se zkouška používá, patří automobilový průmysl, stavebnictví, letecký a kosmický průmysl, strojírenství, výroba a zpracování kovů a automatizační průmysl.

 

Výhody zkoušky tvrdosti

  • Relativně jednoduchý a rychlý zkušební postup
  • Test probíhá přímo na součástce
  • Drobné změny testovaného materiálu umožňují jeho další použití


Jak zkouška tvrdosti funguje

Princip zkoušení tvrdosti je poměrně jednoduchý: do povrchu zkoušeného materiálu se určitou silou zatlačí vtlačovací tělísko, tj. předmět o určité hmotnosti. Tímto procesem se vytvoří důlek, jehož rozměry může zkoušející změřit. Na základě tohoto měření lze vypočítat tvrdost. Čím menší je vytvořený důlek, tím tvrdší je zkoušený materiál. Zkoušející má na výběr z několika metod.Zkouška tvrdosti podle Rockwella

Zkouška tvrdosti podle Rockwella (HRC) se provádí pomocí diamantového kužele (s úhlem hrotu 120°) a slouží ke zjištění tvrdosti kalené oceli. Zkoušející nejprve působí na zkoušený materiál předběžnou silou nebo předběžným zatížením, které způsobí narušení povrchu zkoušeného materiálu. Po určité době lze změřit základní hloubku, která slouží jako referenční úroveň a později se použije při výpočtu tvrdosti. Síla působící při zkoušce se pak dále zvyšuje, aby se dosáhlo konečné hloubky proniknutí. Po uplynutí doby prodlevy se zkušební síla opět sníží a změří se konečná hloubka proniknutí. Zkoušející pak na základě rozdílu mezi základní hloubkou a konečnou hloubkou proniknutí vypočítá hodnotu tvrdosti podle Rockwella. Konečný výsledek hodnoty tvrdosti v kombinaci s postupem zkoušky představuje tvrdost podle Rockwella (např. 58HRC).


Bossard – váš odborník na postupy zkoušení tvrdosti

Společnost Bossard nabízí zkoušky tvrdosti podle Vickerse (akreditované) a zkoušky tvrdosti podle Rockwella (neakreditované). Do našeho portfolia patří (mimo jiné) tyto služby:

  • Zkoušky tvrdosti v naší akreditované zkušební laboratoři (některé naše zkušební laboratoře po celém světě jsou akreditovány příslušnými národními akreditačními orgány)
  • Získání důležitých informací o vlastnostech materiálu


Obraťte se na naše odborníky a zjistěte více o službách Expert Test. Budeme rádi, když se nám ozvete!


Kontaktujte nás

 

Související témata

Objevte v našich bílých knihách, co píší naši odborníci na témata, jako jsou:

  • Koroze
  • Tření
  • Měření tvrdosti
  • Vodíková křehkost
  • Únava materiálu

Stáhněte si bílé knihy

 

Objevte další moduly, které přispívají ke zlepšení vaší produktivity krok za krokem

Expert Walk
Prostudujeme spojovací prvky a nástroje, které používáte, a určíme, jak postupovat štíhleji a chytřeji

Expert Education
Poznejte základy i tajemství upevňovacích prvků na našich seminářích a e-learningových kurzech

Expert Teardown
Identifikace nejlepšího řešení upevnění a potenciálu úspory vašich nákladů

Expert Design
Navrhněte svůj nejlepší výrobek s použitím široké škály technických informací a nástrojů

Expert Assortment Analysis
Snižte celkovou cenu vlastnictví (TCO) identifikací příležitostí pro racionalizaci spojovacích prvků