Kontaktujte nás

Telefon

Czechia

+420 541 244 775

Kontaktní formulář

Těšíme se na Vaše dotazy.

> Kontakt

Spektrální analýza – efektivní metoda kontroly kvality

Ať už jde o zajištění kvality, analýzu poškození, nebo kontrolu na příjmu zboží, spektrální analýza je jedním z nejdůležitějších zkušebních postupů v oboru zpracování kovů. Zkušební laboratoře Bossard disponují rozsáhlými odbornými znalostmi v oblasti spektrální analýzy kovů a mohou vám pomoci díky své odbornosti a nejmodernějšímu vybavení pro optickou emisní spektrometrii.

Co je spektrální analýza?

Spektrální analýza je postup zkoušení materiálů používaný ke stanovení chemického složení kovů. Metoda je také označována jako optická emisní spektrometrie (OES) a hraje důležitou roli v oboru zpracování kovů.

Kromě kontroly kvality se tento zkušební postup uplatňuje také při analýze poškození kovových součástí, jakož i v dokumentaci a při poskytování důkazů potřebných pro splnění kvalitativních, normativních nebo právních požadavků. Postup také otevírá cestu pro plně nebo částečně automatizované třídění kovů.

V kontextu pozitivní identifikace materiálu (PMI) společnosti zpracovávající kovy používají spektrální analýzu také ke kontrole součástí podle kritérií materiálového inženýrství.
 

Jak funguje spektrální analýza

Spektrální analýza využívá efektu emise fotonů během vaporizace kovových materiálů. Tester začíná postup zkoušky tak, že na vzorek kovu přiloží elektrodu, aby se dosáhlo ohřevu na teplotu několika tisíc stupňů. V důsledku gradientu potenciálu mezi elektrodou a vzorkem pak vzniká oblouk, který vede k lokalizované vaporizaci materiálu.

Excitací atomů v páře materiálu dochází ke vzniku plazmy, která emituje světlo, a právě tato emise světla je základem spektrální analýzy kovů: difrakční mřížka separuje emitované světlo na jeho základní spektrum a detektory měří intenzitu vlnových délek. Tyto hodnoty intenzity pak použít ke stanovení koncentrace prvků kovů ve vzorku.
 

Zkoušení materiálů pomocí spektrální analýzy

Spektrální analýza umožňuje společnostem zpracovávajícím kovy určit přesné podíly různých kovových materiálů ve vzorku. To umožňuje jednoznačnou identifikaci materiálů, respektive jejich složení.

Další důležitou aplikací je pozitivní identifikace materiálu (PMI); díky spektrální analýze je možné předejít nákladným záměnám materiálů a zajistit bezproblémovou sledovatelnost dílů. Společnosti zpracovávající kovy používají testování PMI především pro součásti důležité z hlediska bezpečnosti, aby se snížilo riziko záměny s vážnými následky.

Stanovení poměrů materiálů spektrální analýzou je možné provádět pro celou řadu kovových prvků, včetně těchto:

 • železo,
 • hliník,
 • nikl,
 • měď,
 • titan,
 • kobalt,
 • hořčík,
 • zinek.
   

Spektrální analýza – zkoušení materiálů a mnoho dalších aplikací

Spektrální analýza je u společností zabývajících se zpracováním kovů velmi oblíbenou technikou zejména díky její univerzálnosti. Zkušební postup nabízí výhody mimo jiné v následujících aplikacích:

 • testování kvality materiálu v rámci kontrol na příjmu zboží,
 • analýza poškození kovových součástí,
 • testování kovových součástí před výrobou dílů,
 • přesná analýza ve výrobě oceli,
 • analýza materiálu jako součást zajištění kvality,
 • vypracování odborné dokumentace, příprava certifikátů a dokladů týkajících se materiálového složení.
   

Bossard – specialista na spektrální analýzu

Jako zkušený specialista na spojovací a materiálové technologie máme potřebné odborné znalosti, abychom vám v souladu s vašimi požadavky pomohli se zkušebními postupy založenými na spektrální analýze. V našich zkušebnách používáme vybavení pro optickou emisní spektroskopii, abychom vám mohli poskytnout služby, k nimž patří:

 • spektrální analýza kovů,
 • příprava certifikátů, důkazů a vypracování dokumentace.

Naše možnost přístupu do akreditovaných zkušebních laboratoří a naše nejmodernější měřicí metody a zkušební vybavení tvoří základ spolehlivého zajištění kvality a kvality všech výrobků. Společnost Bossard má po celém světě vybrané zkušební laboratoře, které jsou akreditovány podle ISO 17025 a mají certifikovaný systém řízení kvality v souladu s ISO 9001. Naši zkušení specialisté na spektrální analýzu vám poskytnou své komplexní odborné znalosti a zkušenosti.
 

Obraťte se na naše odborníky a zjistěte více o službách Expert Test. Budeme rádi, když se nám ozvete.

Kontaktujte nás

 

Související témata

Nahlédněte do naší Bílé knihy a jistěte, co píší naši odborníci na témata, jako jsou:

 • koroze,
 • tření,
 • měření tvrdosti,
 • vodíkové křehnutí,
 • únava materiálu.

Vyžádejte si Bílou knihu

 

Objevte další moduly, které přispívají ke zlepšení vaší produktivity krok za krokem

Expert Walk
Prostudujeme spojovací prvky a nástroje, které používáte, a určíme, jak postupovat štíhleji a chytřeji

Expert Education
Poznejte základy i tajemství upevňovacích prvků na našich seminářích a e-learningových kurzech

Expert Teardown
Identifikujte nejlepší řešení upevnění a potenciál úspory nákladů

Expert Design
Navrhněte svůj nejlepší výrobek s použitím široké škály technických informací a nástrojů

Expert Assortment Analysis
Snižte celkovou cenu vlastnictví (TCO) identifikací příležitostí pro racionalizaci spojovacích prvků