Kontaktujte nás

Telefon

Czechia

+420 541 244 775

Kontaktní formulář

Těšíme se na Vaše dotazy.

> Kontakt

Průvodce pracovníků montážním procesem

Jednou z největších ztrát při manuální výrobě je prodleva při vyhledávání. Cíleným naváděním zaměstnanců při montáži lze výrazně zkrátit dobu hledání.

Výhody vedených pracovníků

  • Zvýšená produktivita, protože je vždy známo, kde se nachází další díl.
  • Snížení počtu chyb při montáži díky snížení rizika záměny
  • Dodatečná jistota pro pracovníky provádějící montáž, že použijí správný díl.

 

Pick by lightAplikace systému PBL

Aplikace pro vychystávání pomocí systému PBL ukazují pracovníkovi na integrovaném světelném displeji, kde má vybrat příslušné komponenty pro daný pracovní krok. Proces lze potvrdit tlačítkem, dotykovou funkcí na displeji nebo také integrovaným senzorem. Rádi vám sestavíme balíček podle vašich potřeb.

Kontaktujte tým Smart Factory Assembly

 

Ambos Drehturm-System

Věžový systém Ambos

Věž otáčí komponentami ve správném pořadí směrem k pracovníkovi provádějícímu montáž. Integrovaná kontrolka signalizuje, kdy je třeba součástku vyjmout. Odběr lze potvrdit buď potvrzovacím tlačítkem, nebo podle hmotnosti (např. odběr 10 šroubů po 10 g – systém potvrdí odběr při hmotnosti 100 g). Systém Ambos navíc nabízí funkci inventarizace, která spočítá všechny komponenty a dokáže je vyhodnotit.

Kontaktujte nás pro více informací

 

Bitcube für Schraub-Bits

Bitcube pro šroubové bity

V případě šroubových spojů jsou často v jedné sestavě různé pohony. Bity je nutné měnit během montáže. Bitcube nabízí optimální řešení pro zjednodušení tohoto procesu. Další pracovní krok (šroubování) se uvolní až po vyjmutí správného bitu a po uložení všech ostatních bitů do přípravku. Tím je zajištěno, že nedojde k poškození šroubových pohonů.

Kontaktujte nás pro více informací

 

Gesture Kamera-Systeme

Gestikulační kamerové systémy

Gestikulační kamerové systémy nabízejí možnost sledovat pohyby montážního pracovníka a promítat informace na pracoviště prostřednictvím připojeného projektoru. Lze také přehrávat videosekvence a kontrolovat správnost umístění částí (nebo samotných částí) (známé také jako rel="noopener noreferrer" shadowboard).

Kontaktujte nás pro více informací

 

 

 

Případová studie

Problém:
Pro místní nemocnice jsou baleny sady zdravotnického vybavení na míru. Kvalita se testuje při výrobě šarží po 100 kusech. V případě zjištění nesrovnalostí je třeba všechny sady znovu otevřít, dokud není chyba nalezena. To je časově náročné, nákladné a stresující.

Řešení:
Pomocí digitálních pokynů a funkce PBL jsou pracovníci celým procesem provedeni.
 
Výhody:
– Výroba procesně bezpečných a kontrolovaných jednotek v souladu s požadavky
– Eliminace zdlouhavého procesu opětovného otevírání hotových sad
– Zajištění produktivity a soustředěnosti pracovníků

Používá se věžový systém Ambos

Jak funguje kamerový systém gest

 

Související odkazy:

– SmartBin

– SmartLabel

– SmartLocker

– SmartCard