Kontaktujte nás

Telefon

Czechia

+420 541 244 775

Kontaktní formulář

Těšíme se na Vaše dotazy.

> Kontakt

Digitalizace výrobní dokumentace

Rovnováha mezi inovacemi a standardizací ve výrobě 4.0

Narušení. Inovace. Transformační růst. Zatímco dříve se tyto termíny používaly pouze ve start-upech a technologických firmách, dnes se stávají součástí širšího podnikatelského slovníku. Podniky v každém odvětví dnes dychtivě hledí vstříc zítřku a výrobní průmysl není výjimkou. Úspěch ve výrobě však do značné míry závisí na konzistenci, jednotnosti a standardizaci. Jak mohou vedoucí pracovníci ve výrobě zvládnout rozpor mezi zaváděním inovací a standardizací, aby docílili plného využití výhod obojího?

Snížení režijních nákladů díky digitalizovaným pracovním pokynům

 

Inovace jsou zajímavé – umožňují rychlé zlepšování a přepracování procesů i nové způsoby práce. V praxi mají inovace ve výrobě podobu automatizace, technologických zlepšení strojů a materiálů, lepšího využití dat a výpočetního výkonu. Všechny tyto novinky mohou přispět k rozvoji provozu tím, že umožní provozovatelům dělat více práce s menšími náklady a zároveň zajistí větší přehlednost a měřitelnost. Standardizované pracovní postupy – včetně pracovních pokynů a protokolů, které tyto pracovní postupy definují – jsou nedílnou součástí zajištění kvality.

Každá změna procesu vyžaduje aktualizaci pracovních pokynů

To znamená, že je třeba napsat a distribuovat novou výrobní dokumentaci a shromáždit a odstranit předchozí verze. Jedná se o časově náročný proces, který je náchylný k chybám a představuje riziko, že zastaralé pracovní pokyny mohou vést k nekonzistentním výsledkům. Tyto dokumentační překážky zvyšují „režii“ potřebnou pro každou změnu procesu, což může bránit inovacím a zdokonalení.

Digitalizované pracovní pokyny napomáhají zavádění inovací tím, že tyto překážky výrazně snižují.

Mnoho systémů zahrnuje zabudované projekční nástroje a snadno použitelná rozhraní, která usnadňují zachycení nových procesů a tvorbu nebo aktualizaci pracovních pokynů. Dokumentaci lze spravovat centrálně a poté ji automaticky posílat na výrobní stanice – v rámci celého závodu nebo po celém světě – a zajistit, aby každý operátor měl vždy k dispozici nejaktuálnější verzi.

Snadná aktualizace digitalizovaných výrobních dokumentů snižuje nároky na manuální činnost při změnách procesů a postupů. Díky snížení režijních nákladů se uvolní čas na strategický rozvoj, což vede ke vzniku kultury, v níž se inovativní změny považují za něco, co je třeba vítat, nejen zvládnout.

 

Digitalizace poskytuje pracovníkům jistotu

 

Inovace mohou ovlivnit nejen procesy a postupy, ale také lidi. Digitalizovaná výrobní dokumentace usnadňuje školení, učení a pracovní činnost. Flexibilita, kterou poskytují digitalizované pracovní pokyny, může snížit celkovou dobu a úsilí potřebné pro školení a zároveň zajistit individuální potřeby pracovníků.

Digitalizované pracovní pokyny umožňují použití více forem médií.

Na rozdíl od papíru, který omezuje dokumentaci na text a diagramy, lze digitalizované pracovní pokyny doplnit animací, zvukem a videem. To poskytuje bohatší a interaktivnější zážitek, díky němuž jsou digitalizované pracovní pokyny efektivní pro obsluhu s různými preferencemi učení. Vzhledem k tomu, že digitalizované prostředí je především vizuální a není tolik závislé na textu, může být přínosné zejména v prostředí, kde je třeba překládat pracovní pokyny do více jazyků.

Kromě formátu lze přizpůsobit i množství informací. Po absolvování úvodního školení může mít operátor pocit jistoty při zvládání určitého procesu, který vyžaduje pouze stručný popis jednotlivých kroků. Jiný operátor se však může cítit jistěji, když má k dispozici další příklady, detaily nebo vysvětlení. V případě tištěných pracovních pokynů je nutné přidávat další informace jako přílohu, což vyžaduje, aby operátoři listovali stránkami (nebo svazky a pořadači) nerelevantních materiálů, než najdou to, co hledají; s digitalizovanými pokyny stačí kliknout na odkaz. Díky pokročilému vyhledávání a možnosti propojit další zdroje přímo s jednotlivými kroky procesu umožňují digitalizované pracovní pokyny operátorům přizpůsobit si své zkušenosti tím, že jim poskytnou tolik – nebo jen tolik – informací, kolik potřebují.

 

Důsledná optimalizace procesů a kvality při montáži

Pokud je zlepšení procesů snadno proveditelné, je prováděno častěji, což vede ke kultuře neustálého zlepšování. Digitalizované pracovní pokyny umožňují operátorům nejen dodržovat aktualizované kroky procesu, ale také navrhovat zlepšení v rámci samotných pracovních pokynů, které pak mohou být rychle a snadno zapracovány. Tento obousměrný tok znalostí může zvýšit produktivitu, protože umožňuje pracovníkům v první linii přispívat k osvědčeným postupům. Vstupy jsou rychle ověřeny a mohou být integrovány do pokynů krok za krokem za účelem zlepšení výrobního procesu.

Digitalizovaná výrobní dokumentace také umožňuje lepší sběr dat, sledovatelnost a kontrolu kvality než papírová dokumentace.

Chytrá zařízení a testovací zařízení lze integrovat tak, aby byla zajištěna kvalita díky tomu, že se na další krok přejde až po správném provedení předchozího. Jak operátor prochází digitalizovanými pracovními pokyny, v každém kroku se shromažďují informace, které vedou k bohatým datovým souborům, jež lze analyzovat za účelem zlepšení procesu a ukládat jako životní záznamy produktu, které lze použít při auditech.

Digitalizace také umožňuje automatizovat dříve manuální postupy zpracování dokumentace.

Datové sady rovněž zajišťují transparentnost a sledovatelnost výrobních procesů, což může snížit potřebu papírové schvalovací dokumentace, zadávání dat a tištěných zpráv. Automatizované pracovní postupy jsou méně náchylné k chybám, což je další příklad toho, jak může digitalizovaná výrobní dokumentace přispět k vyšší kvalitě.

 

Závěr

V souvislosti s průmyslovými trendy a novými technologiemi čelí výrobci rostoucímu tlaku na rozvoj, adaptaci a zavádění nových způsobů práce, nicméně potřeba konzistentních, opakovatelných procesů a vysoce kvalitních výstupů zůstává stejně důležitá jako kdykoli předtím. Digitalizovaná výrobní dokumentace v sobě spojuje to nejlepší z obojího, neboť umožňuje inovace a zároveň zajišťuje standardizaci, což výrobcům umožňuje směle vykročit vstříc budoucnosti.

 

Případová studie

Výzva

Inovativní výrobce kolových obrněných bojových vozidel usiluje o to stát se bezpapírovým podnikem. Vzhledem k tomu, že působí v přísně regulovaném odvětví, je vyžadována rozsáhlá dokumentace. V současné situaci to pro obsluhu znamená značné úsilí (razítkování papírové dokumentace, tisk zpráv, ruční zadávání dat atd.) a také zvýšené riziko, že pracovní pokyny pro montážní procesy jsou nesprávné nebo neaktuální.

Řešení

Po přechodu na digitalizovanou výrobní dokumentaci se pracovní pokyny automaticky aktualizují z ERP a poskytují auditní záznamy o revizních změnách. Pracovní pokyny a příslušná dokumentace se každému pracovníkovi zobrazují na tabletech a výrobní zařízení podél montážní linky, jako jsou chytrá nářadí a testovací zařízení, jsou připojena k systému, což zajišťuje sledovatelnost kvality.

Výsledky


Díky digitalizovaným pracovním pokynům na tabletu každého pracovníka, který je propojen se všemi příslušnými výrobními zařízeními, získala továrna následující výhody:

  • Úspora času na přípravu (>1 hodina na zakázku)
  • Snížení míry přepracování (–20 %)
  • Vždy aktuální pokyny
  • Plná sledovatelnost

Digitalizace výrobní dokumentace umožnila výrobci pokračovat v inovacích při zachování standardizovaných procesů a zlepšení výrobních ukazatelů.

 

Kombinací digitalizovaných pracovních pokynů a protokolů, připojených montážních zařízení a nástrojů a snadného přístupu k výrobním datům vám může systém Smart Factory Assembly společnosti Bossard poskytnout podporu při zavádění inovací. Zjistěte, jak můžeme vaší společnosti pomoci s modernizací a rozvojem v oblasti procesů, lidí a kvality, a to při zachování konzistentních, standardizovaných a vysoce kvalitních výsledků.

 

Kontaktujte nás a dozvíte se více