Kontaktujte nás

Telefon

Czechia

+420 541 244 775

Kontaktní formulář

Těšíme se na Vaše dotazy.

> Kontakt

SmartBin Cloud & SmartLabel Cloud

Bossard Cloud Revolution

Last Mile Management  

 

SmartBin Cloud Vás posune na vyšší úroveň. Jde o systém typu "all-in-one", který kombinuje náš dlouhodobě osvědčený systém SmartBin s naším nejnovějším systémem SmartLabel a je tak průkopníkem dalších technologických vylepšení. 

 

 

Změna stavu zásoby je detekována pomocí pohybových senzorů a při každé takové změně dochází k odeslání aktualizovaných dat o zásobách a objednávkách (výdej nebo doplnění). Sledovaná úroveň zásob je proto transparentní a k dispozici v reálném čase. V případě potřeby systém vygeneruje novou objednávku.

Plná kontrola je zajištěna tím, že stav objednávky, stejně jako veškeré další změny jsou viditelné přímo na displeji příslušného zásobníku. SmartBin Cloud využívá stávající infrastrukturu prostřednictvím nejnovější komunikace IIoT. Data v reálném čase jsou snadno dostupná prostřednictvím spolehlivého a zabezpečeného průmyslového cloudového připojení kdykoli a kdekoli v továrně.

 

Electric Demand Request
Plně automatický
Automatizovaný proces zpracování objednávek (rozpoznání poptávky, správa objednávek, dodání, doplňování)

 

Digital App PaperlessVáhový a pohybový senzor
Aktualizace informací o stavu zásob a objednávkách při každém použití (výdej nebo doplnění)

 

Integration of all artcilesVizuální kontrola
Stav objednávky, stejně jako všechny další změny jsou viditelné přímo na displeji 

 

Digital Route PlanPrůmyslové cloudové připojení (IIoT)
Pro spuštění cloudové komunikace ve výrobě není nutná jakákoli další úprava infrastruktury

 

SImple Industry 4.0 ToolARIMS
Přístup k ovládacímu panelu kdykoli a kdekoli v továrně

 

Assembly workstationsLED
Umožňuje další technologická vylepšení, jako signalizaci s funkcí Pick-to-light

Jak SmartBin Cloud funguje

Last Mile Management  

 1. SmartBin Cloud je integrován na montážním pracovišti bez nutnosti jakékoliv další úpravy infrastruktury. Pohybové senzory průběžně monitorují stav zásob v reálném čase a odesílají data prostřednictvím IIoT komunikace (Cloud) do Bossardu.

 2. Při dosažení úrovně pro opětovné objednání se automaticky vygeneruje objednávka. Stav objednávky a dodací termín se poté ihned objeví na elektronickém štítku. 
   
 3. Bossard konsoliduje objednané položky do jedné zásilky, která je následně odeslána zákazníkovi.
   
 4. Dle dohody se zákazníkem dodáváme zboží buď na příjem zboží, nebo přímo na místo spotřeby.
   
 5. SmartBin Cloud automaticky rozpozná stav po doplnění zásoby a potvrdí, že byl materiál doplněn na správném místě.

 

SmartLabel Cloud

 1. SmartBin Cloud will be integrated into the existing point of use layout without any additional infrastructure. Vibration sensors are triggered by motion which measure the stock level in real time. The data is send via IIoT Communication (Cloud) to Bossard.

 2. When the reorder point is reached, replenishment orders are triggered automatically. The order status and delivery date then appear instantly on the label.
 3. Bossard consolidates the ordered items into one shipment which is sent to the customer.
 4. Depending on the pre-defined agreement, we deliver the material either to the dock or directly to the point of use.
 5. SmartBin Cloud automatically recognizes box refills and ensures that the material is refilled at the right place.

Smart Factory Solutions 

SmartLabel Cloud je inteligentní modulární řešení ve formě elektronického štítku s velkou variabilitou pro uchycení. Díky nejnovější IIoT komunikaci jsou veškeré podrobné informace o produktu, rovněž i stav objednávky a termín dodání, zobrazeny v reálném čase na displeji štítku.

 

ARIMS

Interaktivní platforma ARIMS Vám umožňuje plnou kontrolu nad tokem materiálu.

Last Mile Management

Jednoduché řešení pro účely interní logistiky - zásobování formou "milk run".

Řešení konsolidace dodavatelů

Snižování procesních nákladů prostřednictvím efektivního řízení dodavatelů.