Kontaktujte nás

Telefon

Czechia

+420 541 244 775

Kontaktní formulář

Těšíme se na Vaše dotazy.

> Kontakt
MMW

Multimateriálové sváření

Technologie multi-materiálového sváření (MultiMaterial-Welding™) je inovativní upevňovací technikou, která využívá ultrazvukovou energii k vytvoření tvarového spoje schopného přenášet síly v porézních materiálech, plechových konstrukcích, sendvičových materiálech a v dílech vyráběných tlakovým litím a lisováním. To je dosaženo použitím termoplastických prvků, například ve formě čepů nebo dutinek, ke spojování jednotlivých komponentů.


Procesně bezpečná spojení různých materiálů v ultrazvukovém procesu

Zejména v technologii lehkých konstrukcí jsou poptávána spojovací řešení, která zajišťují maximální míru bezpečnosti a účinnosti. Zapojením ultrazvukové energie do upevňovacích a spojovacích řešení lze dosáhnout procesně bezpečného spojování jednotlivých prvků, které v mnoha případů lze realizovat bez velkých příprav. Spojovací prvek by měl být v ideálním případě součástí nosného materiálu.

 

Technologie MM-W™ vychází z technologie WoodWelding®, která je řadu let používána nejen v dřevozpracujícím průmyslu, ale i v chirurgii.Přednosti:

 • Výrazně silnější spoje než některé jiné metody spojování

 • Může se bez předběžného polohování použít k vyrovnání odchylky.

 • Čisté zpracování, protože nejsou nutné žádné další materiály nebo
  předchozí příprava povrchů a nedochází k vytváření žádného odpadu.

 • Statistická kontrola procesu, který zaručuje kvalitu jednotlivých spojů

 • Technologie je využívaná v řadě průmyslových procesů a v dalších průmyslových odvětvích (např. v medicínském a nábytkovém průmyslu)

Contact Icon Kontaktujte nás

Těšíme se na Vaše dotazy.

Portfolio technologie MM W™

LiteWWeightTM Core

LiteWWeight™ Core

Upevnění na voštinovou strukturu anebo porézní konstrukční díly

Použití:

Spojovací řešení odolná proti zatížení a současně rychlé a spolehlivé procesy upevnění odlehčených konstrukcí s voštinovým jádrem.

Přednosti:

 • Vysoká pevnost
 • Není nutné předvrtání
 • Velice krátké taktovací časy
 • Bez omezení na rotačně symetrickou geometrii
 • Možnost integrace do funkčního konstrukčního dílu

LiteWWeight™ Layer

Spojení porézních polymerových a kovových struktur

Použití:

Vysoké pevnosti a rychlá spojovací řešení pro pěnové struktury z lehkých konstrukčních materiálů, které lze uvolnit a opět použít.

Přednosti:

 • Vysoká pevnost
 • Závit odolný proti zatížení
 • Velmi krátké taktovací časy
 • Bez omezení na rotačně symetrickou geometrii
InWWerseTM Disc

InWWerse™ Disc

Spojování tenkostěnných polymerových konstrukčních dílů

Použití:

Použití pro kryty resp. pro neviditelné upevnění mezi dvěma nesvařitelnými plasty, přičemž zůstane zachován požadavek povrchů třídy A.

Přednosti:

 • Použití u konvenčních kombinací nesvařitelných polymerů
 • Tenkostěnné polymerové díly bez ovlivnění protilehlého povrchu
 • Velmi krátké taktovací časy

FibreMMix

FibreMMix™

Zajištění v a na lehkém vláknitém materiálu

Použití:

Rychlý a bezpečný spojovací koncept pro vláknité konstrukční díly a textilní struktury

Přednosti:

 • Velice krátké taktovací časy
 • Vysoké pevnosti díky intenzivní integraci do vlákenné struktury
 • Jednoduché a složitější 3D geometrie (protože směr pohybu upevňovacího prvku je pouze ve směru osy z)
 • Možnost ideální integrace do textilní struktury